Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.09.2016

Stawka 0% dla WDT: Dokumenty sprzedażowe i przewozowe otrzymywane wyłącznie drogą elektroniczną

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT, jeżeli dowody dokumentujące, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (faktura, dokument przewozowy CMR i dokument WDT) są przez Wnioskodawcę otrzymywane drogą elektroniczną, w postaci skanów, załączonych do wiadomości e-mail?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT w sytuacji gdy dokumenty sprzedażowe oraz dokumenty przewozowe otrzymywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie drogą elektroniczną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% dla transakcji WDT w sytuacji gdy dokumenty sprzedażowe oraz dokumenty przewozowe otrzymywane są przez Wnioskodawcę wyłącznie drogą elektroniczną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka (Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca zajmuje się produkcją papierów do zastosowań domowych i przemysłowych, specjalizuje się w wielowarstwowych papierach toaletowych, ręcznikach i czyściwach papierowych, jak również produktach z domieszką różnego rodzaju włóknin.

Wnioskodawca sprzedaje swoje produkty do nabywców z różnych państw Unii Europejskiej. W wyniku dokonywanych dostaw towarów, produkty Wnioskodawcy są wywożone z Polski do innych niż Polska państw Unii Europejskiej. Nabywcy towarów posiadają właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dalej: „WDT").

W celu zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT Wnioskodawca kompletuje następujące dokumenty:

 • fakturę;
 • dokument przewozowy (CMR);
 • dokument WDT.

Wspomniany powyżej dokument WDT, to dokument przygotowywany przez Wnioskodawcę, w którym Wnioskodawca umieszcza następujące informacje:

 • numer dokumentu i datę wystawienia;
 • dane Wnioskodawcy;
 • dane odbiorcy towarów;
 • specyfikację poszczególnych towarów wywiezionych z Polski (nazwa towaru i ilość towarów);
 • numer i datę faktury wystawionej przez Wnioskodawcę, dokumentującej transakcję WDT, której dotyczy dokument WDT;
 • datę przyjęcia towaru wraz z miejscem na podpis odbiorcy lub przewoźnika towaru;
 • opis sposobu transportu towarów, w tym wskazanie środka transportu oraz kierowcy dokonującego wywozu.

W przypadku transakcji, których dotyczy niniejszy wniosek, obieg dokumentów jest następujący:

 • przewoźnik, wynajęty przez nabywcę towarów albo przez Wnioskodawcę (zależnie od ustaleń dotyczących warunków transportu), podstawia odpowiedni samochód ciężarowy do magazynu Wnioskodawcy, gdzie ładowany jest towar;
 • przewoźnik potwierdza na dokumencie CMR odbiór towarów z magazynu Wnioskodawcy i zabiera cały komplet dokumentów, czyli fakturę, dokument przewozowy CMR oraz dokument WDT do odbiorcy towarów;
 • przewoźnik transportuje towary oraz komplet dokumentów do wskazanego miejsca w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, gdzie przekazuje odbiorcy towarów komplet dokumentów razem z dostarczonymi towarami;
 • odbiorca towarów potwierdza na dokumencie WDT oraz na dokumencie CMR odbiór towaru.

Odbiorca towarów nie odsyła Wnioskodawcy oryginałów dokumentów tradycyjną pocztą. Przesyła natomiast ich skan, jako załącznik do wiadomości e-mail wysyłanej na skrzynkę firmową Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT, jeżeli dowody dokumentujące, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju (faktura, dokument przewozowy CMR i dokument WDT) są przez Wnioskodawcę otrzymywane drogą elektroniczną, w postaci skanów, załączonych do wiadomości e-mail?

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT dla transakcji WDT na podstawie skanów dokumentów, o których mowa w stanie faktycznym niniejszego wniosku tj.: faktury, dokumentu przewozowego CMR i dokumentu WDT, jeżeli ze skanów tych wynika jednoznacznie, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Uzasadnienie stanowiska w sprawie

a. Stawka 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o VAT, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o VAT dowodami tymi są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
 • dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
 • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z powyższych regulacji wynika, że podstawowymi dokumentami, które mogą służyć do zastosowania stawki 0% VAT są dokumenty przewozowe, otrzymane od przewoźnika (dokument CMR) oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
Wnioskodawca gromadzi oba te dokumenty, przy czym specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku wskazywana jest na fakturze i w dokumencie WDT.
Przy czym możliwe jest również gromadzenie innych dokumentów i dowodów, które potwierdzają fakt, że towary zostały wywiezione w ramach transakcji WDT oraz zostały przetransportowane do innego państwa UE. Zgodnie z własną polityką, Wnioskodawca gromadzi więc również przygotowywane przez siebie i przekazywane kontrahentom dokumenty WDT. Wnioskodawca chce bowiem maksymalnie zabezpieczyć prawidłowość stosowania stawki 0% VAT.
Przy czym Wnioskodawca otrzymuje wszystkie dokumenty potwierdzające wywóz towarów drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail wysyłaną przez kontrahenta z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »