Status małego podatnika dla potrzeb PIT

Pytanie podatnika: Czy w celu ustalenia statusu podmiotu jako małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzedaż dokonywana przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Organu 10 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu określenia statusu małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzedaż dokonywana przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2017 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w celu określenia statusu małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzedaż dokonywana przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (podatnik) jest podatnikiem podatku dochodowego CIT, który prowadzi własną samodzielną działalność gospodarczą. Dodatkowo, Spółka jest również komandytariuszem w spółce komandytowej i zgodnie z zapisami odpowiedniego statutu spółki komandytowej Wnioskodawca ma udział w zysku spółki komandytowej w wysokości 99% zysku.

Wnioskodawca analizuje przepisy, czy będzie miał prawo do zastosowania od 1 stycznia 2017 r. stawki podatku w wysokości 15% przeznaczonej dla małych podatników, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy CIT, która weszła w życie od 1 stycznia 2017 r. W tym celu konieczne jest dla Wnioskodawcy ustalenie, czy na potrzeby statusu podmiotu jako małego podatnika na podstawie art. 4a pkt 10 ustawy CIT, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, czy należy również uwzględniać przypisane proporcjonalnie (zgodnie z ustalonym udziałem w zyskach) przychody ze sprzedaży spółki komandytowej, której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w celu ustalenia statusu podmiotu jako małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast sprzedaż dokonywana przez spółkę komandytową, której Wnioskodawca jest wspólnikiem, nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika?

Zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia statusu podmiotu jako małego podatnika, należy wziąć pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży dokonywanej przez samego podatnika, natomiast wysokość przychodów ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę komandytową, której jest wspólnikiem Wnioskodawca nie jest uwzględniana na potrzeby ustalania statusu małego podatnika.

W uzasadnieniu do ustawy prowadzającej stawkę 15% podatku dochodowego od osób prawnych ustawodawca wskazuje, że niniejsza ustawa w żaden sposób nie modyfikuje wskazanej wyżej definicji „małego podatnika”. Ustalenie tego statusu będzie zatem dokonywane w oparciu o dotychczasowe zasady. Należy przy tym podkreślić, że ustalenie statusu „małego podatnika” następuje niezależne od wprowadzanej regulacji dotyczącej obniżonej stawki podatku CIT. Bez znaczenia dla możliwości stosowania tej regulacji, począwszy od 1 stycznia 2017 r., pozostawać będzie zatem okoliczność, że przy ustalaniu statusu małego podatnika bierze się pod uwagę przychody z „poprzedniego” roku podatkowego, tj. w odniesieniu do roku podatkowego rozpoczętego w 2017 r. – przychody uzyskane przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów art. 19 ust. 1 pkt 2. Wprowadzenie tego rozwiązania (15% CIT) zwiększa jedynie wachlarz dostępnych dla „małych podatników” preferencji w podatku dochodowym (obecnie podatnicy tacy mogą korzystać z tzw. jednorazowej amortyzacji i zaliczek kwartalnych).

Określenie „mały podatnik” zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »