Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

29.06.2022

Środki pieniężne na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT są w ograniczonej dyspozycji jednostki posiadającej go. Nie wyklucza to jednak możliwości dysponowania nimi, przy czym rachunek ten może być obciążony wyłącznie w określonym celu, np. wpłatą na rachunek urzędu skarbowego podatków i należności celnych. Ponadto podatnik ma pełną możliwość dokonywania przekazania tych środków w ramach wszystkich swoich rachunków VAT, a także może wystąpić do do naczelnika urzędu skarbowego o ich uwolnienie.

Rachunek VAT stanowi element mechanizmu split payment, który, zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów polega polega na tym, że:

 • zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
 • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób, np. w drodze potrącenia.

Rachunek VAT w bilansie

Taki dość specyficzny sposób dokonywania płatności za towar lub usługę powinien zostać odpowiednio ukazany w sprawozdaniu finansowym jednostki gospodarczej. Został on określony w załączniku nr 1 “Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji” do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z punktem 18 załącznika „Dodatkowe informacje i objaśnienia”, jednostka powinna ujawnić środki pieniężne na rachunku VAT według wytycznych tam zawartych. Pozostałe załączniki adresowane do przedsiębiorstw i innych jednostek nie zawierają w tej materii żadnych wskazówek. To zaś sprawia, iż w takim przypadku nie zachodzi konieczność ujawnienia informacji dotyczących środków na rachunku VAT w informacji dodatkowej czy też dodatkowych objaśnieniach bilansu. I prezentowane są one w bilansie jako inne środki pieniężne w ramach „Krótkoterminowych aktywów finansowych”.

Księgi rachunkowe

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - którego elementem jest rachunek VAT - nie ma wpływu na sposób ujęcia faktury sprzedażowej i zakupowej w księgach rachunkowych. Inaczej wygląda jednak sposób księgowania w związku z operacjami na rachunku VAT. Z zapisów w księgach rachunkowych powinny wynikać zmiany na rachunku VAT, jego saldo. To z kolei wymaga wprowadzenia dodatkowego konta analitycznego do rachunku bankowego. Może to być konto analityczne „Rachunek VAT” zaprowadzone dla konkretnego rachunku bankowego.

W myśl art. 62c ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe bank realizując przelew złożony przez przedsiębiorcę (nabywcę, dłużnika) przy użyciu komunikatu przelewu w pierwszej kolejności obciąża kwotą VAT rachunek tego nabywcy i jednocześnie ta sama kwota uznaje jego rachunek rozliczeniowy. Tak zapłata przebiega gdy nabywca na rachunku VAT posiada środki pieniężne w wysokości wystarczającej do uregulowania kwoty VAT.

Sposób realizacji przez bank przelewu z tytułu otrzymania zapłaty dokonanej przy użyciu komunikatu przelewu uregulowany został w art. 62c ust. 5 Prawa bankowego. W myśl tego przepisu bank po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty VAT odpowiadającej kwocie VAT wskazanej w komunikacie przelewu obciąża rachunek rozliczeniowy kwotą podatku jednocześnie uznając tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla rachunku rozliczeniowego.

Dysponowanie środkami na rachunku VAT

Środki zgromadzone na rachunku VAT są w ograniczonej dyspozycji jednostki posiadającej go. Nie wyklucza to jednak możliwości dysponowania nimi, przy czym rachunek ten może być obciążony wyłącznie w celu:

 1. dokonania przy użyciu komunikatu przelewu
  • płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,
  • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług,
 2. wpłaty:
  1. na rachunek urzędu skarbowego:
   • podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »