Środki na rachunkach OFE, ZUS, PPK, IKE i IKZE stanowią majątek wspólny małżonków

O ile małżonkowie nie uregulowali inaczej łączących ich stosunków majątkowych, tj. nie ustanowili rozdzielności majątkowej, środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz zewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowią ich majątek wspólny. Zasady podziału środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, zgromadzonych na rachunku w OFE czy gromadzonych w ramach PPK regulują odpowiednie ustawy. Natomiast podział środków zgromadzonych na koncie IKE albo IKZE zależy od postanowień umowy o podziale majątku wspólnego albo od orzeczenia sądu.

Interpelacja nr 21660 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie podziału dorobkowych środków gromadzonych na przyszłe emerytury

Szanowny Panie Ministrze,

czy OFE, IKE, IKZE, PPK, ZUS wchodzą w skład majątku dorobkowego małżonków? Do mojego biura zgłosiła się pani po 50-tym roku życia, która nigdy nie pracowała, co było jej decyzją podjętą wspólnie z mężem, którego zarobki pozwalały, aby małżonka zajęła się wychowywaniem dzieci, dbaniem o rodzinę i dom. Podział ich majątku dorobkowego nie jest przedmiotem tejże interpelacji. Interpelacja dotyczy środków, jakie strony zgromadziły na następujących rachunkach, kontach i subkontach OFE, IKE, IKZE, PPK, ZUS.

Orzeczenie rozwodu albo separacji pociąga za sobą ustanie wspólności majątkowej obowiązującej w większości małżeństw od dnia ślubu. W wielu rodzinach jedno z małżonków poświęca się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu, tym samym nie pracując zawodowo. Po rozwodzie byli małżonkowie muszą zdecydować, jak podzielić zgromadzony w toku trwania ich związku majątek. Podział majątku to wielokrotnie skomplikowany proces, polegający na podzieleniu wspólnego dorobkowego majątku małżeństwa.

W niniejszej interpelacji chciałabym podjąć temat środków zgromadzonych przez strony/stronę na następujących rachunkach IKZE, IKE, OFE, PPK, ale również składki odprowadzone od naszych wynagrodzeń do ZUS.

Uprzejmie proszę o dokonanie analizy i wyjaśnienie kwestii dotyczącej środków finansowych zgromadzonych na każdym z ww. rachunków przez każdą lub przez jedną ze stron, które były tam gromadzone dobrowolnie lub w wyniku obowiązujących przepisów (składki odprowadzane do ZUS).

Wiadomo, że wysokość przyszłej emerytury zależy od ilości i wysokości zgromadzonych/odprowadzonych środków na ww. funduszach i kontach.

Jeśli małżeństwo dożyje w zgodzie do momentu otrzymywania świadczeń środki będą przez nich wspólnie wykorzystywane. Pisząc niniejszą interpelację pragnę ustalić i proszę o informację jaki jest stan faktyczny oraz jakie działania planuje podjąć rząd, aby chronić podczas podziału majątku osoby mniej zarabiające lub nie zarabiające wcale.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

 1. Czy jest możliwe przy podziale majątku dokonanie podziału środków zgromadzonych przez strony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na indywidualnych rachunkach oraz na subkontach?
 2. Jeśli nie jest możliwy ww. podział, czy rząd planuje podjąć działania, aby dokonanie takiego podziału było możliwe?
 3. Jeśli jest możliwy ww. podział, to jakie przepisy regulują te kwestie?
 4. Czy jest możliwe przy podziale majątku dokonanie podziału środków zgromadzonych przez strony w otwartym funduszu emerytalnym?
 5. Jeśli nie jest możliwy ww. podział, czy rząd planuje podjąć działania, aby dokonanie takiego podziału było możliwe?
 6. Jeśli jest możliwy ww. podział, to jakie przepisy regulują te kwestie?
 7. Czy jest możliwe przy podziale majątku dokonanie podziału środków zgromadzonych przez strony w pracowniczych planach kapitałowych?
 8. Jeśli nie jest możliwy ww. podział, czy rząd planuje podjąć działania, aby dokonanie takiego podziału było możliwe?
 9. Jeśli jest możliwy ww. podział, to jakie przepisy regulują te kwestie?
 10. Czy jest możliwe przy podziale majątku dokonanie podziału środki zgromadzonych przez strony na indywidualnych kontach emerytalnych?
 11. Jeśli nie jest możliwy ww. podział, czy rząd planuje podjąć działania, aby dokonanie takiego podziału było możliwe?
 12. Jeśli jest możliwy ww. podział, to jakie przepisy regulują te kwestie?
 13. Czy jest możliwe przy podziale majątku dokonanie podziału środków zgromadzonych przez strony w indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego?
 14. Jeśli nie jest możliwy ww. podział, czy rząd planuje podjąć działania, aby dokonanie takiego podziału było możliwe?
 15. Jeśli jest możliwy ww. podział, to jakie przepisy regulują te kwestie?

W przypadku niemożności otrzymania pełnych informacji w odpowiedzi standardowej na moją interpelację, proszę o udzielenie odpowiedzi w sposób niejawny. Z odpowiedzią zapoznam się osobiście we wskazanym dniu w kancelarii.

Z góry serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację.

Posłanka Małgorzata Niemczyk

17 marca 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 21660 w sprawie podziału dorobkowych środków gromadzonych na przyszłe emerytury

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację z dnia 23 marca 2021 r. Pani Poseł Małgorzaty Niemczyk w „sprawie podziału dorobkowych środków gromadzonych na przyszłe emerytury”, przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 marca 2021 r., znak: K9INT21660 , uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Zgodnie z art. 31 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) do majątku wspólnego należą w szczególności środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 423, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SUS”. Tak więc, o ile małżonkowie nie uregulowali inaczej łączących ich stosunków majątkowych, tj. nie ustanowili rozdzielności majątkowej, środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz zewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stanowią ich majątek wspólny.

Podział środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS

Zasady podziału środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS uregulowane są w art. 40e ustawy o SUS. Zgodnie z powyższym przepisem zwaloryzowane kwoty składek, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowan...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »