Sprzedaż zużytego oleju a podatek akcyzowy

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż oleju odpadowego powstałego w wyniku zużycia nabywanych olejów z zapłaconą akcyzą jak i powstałego w wyniku prawidłowego zużycia olejów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyzą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 31 marca 2014 r. (data wpływu 9 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży zużytego oleju przeznaczonego do utylizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka „X” sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca) zużywa zgodnie z przeznaczeniem oleje o następujących kodach CN:
2710 19 91 - mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych);
2710 19 99 - oleje smarowe oraz pozostałe oleje ciężkie i preparaty, gdzie indziej niesklasyfikowane, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych);
2710 19 83 - płyny hydrauliczne, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych);
2710 19 87 - oleje przekładniowe i oleje reduktorowe, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych);
2710 19 85 - oleje białe, parafina ciekła, zawierające >= 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wył. do przeprowadzania przemian chemicznych);
3403 19 90 - preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach, zawierających < 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów);
3403 99 00 - preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opartymi na smarach, ale niezawierających olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wył. preparatów do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów).

Oleje te są zużywane do:

  1. smarowania maszyn i narzędzi,
  2. wymiany w maszynach (skrzynia przekładniowa),
  3. jako separatory.

W wyniku zużycia olejów na cele wskazane wyżej powstają oleje odpadowe, które są przekazywane do firmy zajmującej się gospodarką odpadami. Wnioskodawca przekazuje następujące odpady, sklasyfikowane zgodnie z ustawą o odpadach: odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (12 01 09) oraz inne oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe (13 02 08).
Część nabywanych olejów nastąpiła z zapłaconą akcyzą, natomiast część z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy na podstawie par. 6 pkt 2 rozporządzenia MF z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Zużycie olejów zwolnionych od akcyzy nastąpiło zgodnie ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Olej odpadowy, który powstaje w wyniku zużycia olejów oznaczony jest kodem CN 2710 99 00. Sprzedaż zużytego oleju następuje w celu jego utylizacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż oleju odpadowego powstałego w wyniku zużycia nabywanych olejów z zapłaconą akcyzą jak i powstałego w wyniku prawidłowego zużycia olejów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie podlega opodatkowaniu akcyzą?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze zużyciem olejów zakupionych przez Spółkę z zastosowaniem zwolnienia od akcyzy oraz ze zużyciem olejów kupionych z zapłaconą akcyzą. Zużycie olejów zwolnionych od akcyzy nastąpiło zgodnie ze zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Wszystkie oleje wymienione w przedstawionym stanie faktycznym stały się olejami odpadowymi klasyfikowanymi do kodu CN 2710 99 00, który to olej jest następnie sprzedawany przez ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »