Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.08.2014

Sprzedaż wysyłkowa a kwota limitu uprawniająca do zwolnienia

Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., do kwoty limitu (150.000 zł) uprawniającego do zwolnienia z podatku od towarów i usług nie wlicza się obrotu z opisanej w stanie faktycznym sprzedaży wysyłkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 14 kwietnia 2014 r. (data wpływu 17 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie kwoty limitu uprawniającego do zwolnienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma Handlowa „x” (dalej nazywana „Wnioskodawcą”) prowadzi sprzedaż internetową odzieży używanej. Sprzedaż prowadzona jest głównie za pośrednictwem portali allegro oraz ebay. Klientami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są podatnikami podatku od wartości dodanej w kraju zakończenia wysyłki.

Główni klienci Wnioskodawcy mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca dokonuje zatem zarówno sprzedaży krajowej jak i sprzedaży wysyłkowej poza terytorium kraju w rozumieniu art. 23 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). W roku 2013 wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie (tj. z transakcji krajowych wraz z zagranicznymi) w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Wartość sprzedaży do Wielkiej Brytanii nie przekroczyła kwoty ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, zobowiązującej do opodatkowania sprzedaży na terytorium Wielkiej Brytanii.

Wnioskodawca wykonuje opisaną działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zwolnionym na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Wnioskodawca zastanawia się nad opodatkowaniem sprzedaży dokonywanej w Wielkiej Brytanii w tym państwie na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., do kwoty limitu (150.000 zł) uprawniającego do zwolnienia z podatku od towarów i usług nie wlicza się obrotu z opisanej w stanie faktycznym sprzedaży wysyłkowej...
 2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna czy w związku z brakiem możliwości - ze względu na brak odpowiedniej instytucji przyjmowania zawiadomień w Wielkiej Brytanii w przypadku, gdy sprzedaż jest zwolniona z VAT brytyjskiego - spełnienia warunku przedstawienia dokumentu potwierdzającego zawiadomienie właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wnioskodawca może korzystać z opcji określonej w art. 23 ust. 5 ustawy o VAT bez przedstawiania urzędowi skarbowemu powyższego dokumentu...

Zdaniem Wnioskodawcy, limit uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT w 2014 r. wynosi 150.000 zł. Wyliczając kwotę obrotu uprawniającą do zwolnienia z VAT przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto z poprzedniego roku podatkowego. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z definicją sprzedaży zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT obejmuje ona odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zgodnie z art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2014 r. do limitu sprzedaży nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7,12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 1. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Poprzednie brzmienie art. 113 ustawy o VAT nie wyłączało sprzedaży wysyłkowej z limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia. Oznacza to, że ustawodawca świadomie chciał wyłączyć z limitu sprzedaż wysyłkową. W związku z tym, Wnioskodawca obliczając wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia z VAT będzie brał pod uwagę wyłącznie sprzedaż dla klientów mieszkających w Polsce. Sprzedaży dla klientów brytyjskich nie wlicza się do przedmiotowego limitu.

Ad. 2
W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest nieprawidłowa, tzn. do limitu wysokości sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z VAT wliczamy obrót z tytułu sprzedaży wysyłkowej Wnioskodawca prosi o potwierdzenie możliwości zastosowania art. 23 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy nie otrzyma on potwierdzenia zgłoszenia się do VAT brytyjskiego.

Wnioskodawca rozważając wybór opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w Wielkiej Brytanii poczynił ustalenia w zakresie zgłaszania się do VAT brytyjskiego. Wstępne ustalenia wskazują, że obrót towarami używanymi w Wielkiej Brytanii jest zwolniony z VAT. W związku z tym urząd brytyjski nie będzie mógł przyjąć zgłoszenia podatnika do opodatkowania. W Wielkiej Brytanii nie istnieje rejestracja podatnika VAT biernego. Może się okazać, że Wnioskodawca nie będzie mógł spełnić warunku, o którym mowa w art. 23 ust. 7 ustawy o VAT uprawniającego do skorzystania z wyboru opcji opodatkowania sprzedaży wysyłkowej w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawca nie czyni tego umyślnie. Nie ma możliwości uzyskania wymaganego przepisami polskimi potwierdzenia.

Ze względów formalnych zgłoszenie się do opodatkowania VAT w Wielkiej Brytanii jest niemożliwe. W związku z tym, Wnioskodawca przedstawi w urzędzie skarbowym oświadczenie, ż...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »