Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.12.2016

Sprzedaż wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna a VAT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek zwiększenia należnego podatku VAT w związku ze sprzedażą wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (w związku z likwidacją masy upadłości), objętej uprzednio korektą podatku VAT na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2016 r. (data wpływu 30 sierpnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z 9 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania zwiększenia podatku VAT należnego w związku ze zbyciem wierzytelności odpisanej uprzednio jako nieściągalna.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 9 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 25 października 2016 r. znak: 2461-IBPP2.4512.679.2016.1.WN.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w upadłości likwidacyjnej (zwana dalej "Spółką" lub "Wnioskodawcą") prowadziła działalność gospodarczą w branży grzewczej, sanitarnej i instalacyjnej.

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 czerwca 2013 r. w stosunku do Spółki została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu sygn. akt …

Dnia 12 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy sygn. akt V …. postanowił zmienić postanowienie z dnia 18 czerwca 2013 r. w ten sposób, że ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Wnioskodawcy i wyznaczył Syndyka Masy Upadłości.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Prowadząc działalność Spółka sprzedawała towar odbiorcom z odroczonym terminem płatności, którzy niejednokrotnie nie płacili za otrzymany towar.

Na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Spółka dokonała korekty należnego podatku VAT od wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze.

W związku z ogłoszoną upadłością Spółki trwa likwidacja majątku Upadłego. Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży wierzytelności (umową przelewu wierzytelności), na mocy której zbędzie należności dłużnika na rzecz podmiotu trzeciego.

Dodatkowo Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy informując, że:

W odniesieniu do wierzytelności, do których odnosi się pytanie, ich nieściągalność została uprawdopodobniona, a wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze po dniu 31 grudnia 2012 r. i tak:

  • Dla faktur wystawionych od dnia 12 lipca 2012 r. do 30 listopada 2012 r. termin płatności przypadał od 9 sierpnia 2012 r. do 30 grudnia 2012 r., a uprawdopodobnienie nieściągalności w wyniku braku zapłaty po 150 dniach termin mijał od 6 stycznia 2013 r. do 29 maja 2013 r.,
  • Dla faktur wystawionych od dnia 30 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. termin płatności przypadał od 4 stycznia 2013 r. do 30 stycznia 2013 r., a uprawdopodobnienie nieściągalności w wyniku braku zapłaty po 150 dniach termin mijał od 3 czerwca 2013 r. do 29 czerwca 2013 r.,
  • Dla faktur wystawionych od dnia 9 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r. termin płatności przypadał od 8 luty 2013 r. do 25 lipca 2013 r., a uprawdopodobnienie nieściągalności w wyniku braku zapłaty po 150 dniach termin mijał od 8 lipca 2013 r. do 22 grudnia 2013 r.

Spółka dokonała korekty należnego podatku VAT od wierzytelności opisanych wyżej, których nieściągalność została uprawdopodobniona, a wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od upływu terminu jej płatności określonego na fakturze w deklaracjach złożonych w kolejnych miesiącach od stycznia 2013 do grudnia 2013 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca (w przyszłości - art. 89a ust. 4 ustawy o VAT) będzie miał obowiązek zwiększenia należnego podatku VAT w związku ze sprzedażą wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (w związku z likwidacją masy upadłości), objętej uprzednio korektą podatku VAT na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on obowiązku zwiększenia należnego podatku VAT od kwoty sprzedanej wierzytelności, gdyż przepis art. 89a ust. 4 ustawy o VAT nie ma zastosowania w przypadku sprzedaży wierzytelności objętej korektą podatku VAT na rzecz osoby trzeciej.

Przepis art. 89a ust. 4 ustawy o VAT wyraźnie łączy obowiązek korekty podatku należnego z "uregulowaniem należności w jakiejkolwiek formie" nie zaś ze zbyciem wierzytelności obejmującym tę należność. Zmiana po stronie wierzyciela, do której dochodzi w wyniku sprzedaży wierzytelności i wiążąca się z tą sytuacją zapłata wynagrodzenie za sprzedaż wierzytelności nie stanowi spłaty długu. Nie ma więc żadnej uzasadnionej podstawy by twierdzić, że wynagrodzenie, które płaci osoba trzecia za nabycie wierzytelności i wstąpienie w prawa wierzyciela oznacza "uregulowania należności" w rozumieniu art. 89a ust. 4 ustawy o VAT.

Zbycie ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »