Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.08.2014

Sprzedaż usługi po obniżonej cenie. Skutki w PIT

Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentów zlecającym serwisowanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 marca 2014 r. (wpływ do Biura – 25 marca 2014 r.), uzupełnionym 24 czerwca 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentów zlecającym serwisowanie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży towarów za 1 zł dokonywanej w ramach akcji promocyjnej kierowcom kontrahentów zlecającym serwisowanie.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 4 czerwca 2014 r. znak: IBPBI/2/423-349/14/JD, IBPBI/2/423-632/14/JD, IBPB II/1/415-242/14/MK wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 24 czerwca 2014 r. poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z o.o.) prowadzącą działalność gospodarczą polegającą m.in. na świadczeniu usług serwisowania pojazdów (samochodów ciężarowych i osobowych) oraz sprzedaży części samochodowych. Z uwagi na rosnącą konkurencyjność na rynku, Wnioskodawca planuje wdrożenie akcji promocyjnej (marketingowej) adresowanej wyłącznie do osób fizycznych, w tym do osób będących kierowcami samochodów serwisowanych u Wnioskodawcy.

Założenia akcji promocyjnej są następujące:

 • Akcja promocyjna adresowana jest m.in. do osób fizycznych – kierowców, którzy działając w imieniu podmiotu trzeciego (kontrahenta Wnioskodawcy) jako jego przedstawiciel, pełnomocnik lub posłaniec, faktycznie zlecają serwisowanie samochodów Wnioskodawcy (z praktyki działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynika, że to kierowca decyduje o wyborze podmiotu serwisującego pojazd i jako pracownik/przedstawiciel/posłaniec doprowadza do zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych z wybranym przez siebie serwisem w imieniu właściciela pojazdu ) – niniejszym wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczy wyłącznie tej części adresatów akcji promocyjnej. Koszty wykonania usługi serwisowej przez Wnioskodawcę ponosi kontrahent, w imieniu którego zlecono usługę.
 • W zależności od wartości zleconych Wnioskodawcy usług serwisowych, kierowcy zlecającemu serwis (tj. przedstawicielowi kontrahenta Wnioskodawcy) przypisywana jest określona w regulaminie akcji promocyjnej ilość punktów. W każdym przypadku punkty przypisywane są do konkretnego kierowcy zlecającego usługę serwisową, bez względu na to kto ostatecznie ponosi koszty wykonania zleconej przez niego usługi.
 • Po zgromadzeniu w wyżej opisany sposób przewidzianej regulaminem akcji promocyjnej liczby punktów, kierowca wybiera z udostępnianego przez Wnioskodawcę katalogu promocyjnego towar o przypisanej mu wartości punktowej. Wybrany towar Wnioskodawca będzie sprzedawał kierowcy po promocyjnej cenie 1 zł brutto (0,81 zł + VAT). Każdy kierowca, który zgromadzi wymaganą regulaminem liczbę punktów może nabyć od Wnioskodawcy towar w promocyjnej cenie. Umowa sprzedaży zawierana będzie bezpośrednio między Wnioskodawcą (jako sprzedawcą) i kierowcą (jako nabywcą). Sprzedaż towaru dokumentowana będzie fakturą VAT lub paragonem.
 • Wartość rynkowa wszystkich towarów ujętych w katalogu promocyjnym, bez uwzględnienia przyznanego w ramach akcji promocyjnej rabatu, będzie przekraczać 1 zł; wartość rynkowa części towarów ujętych w katalogu promocyjnym, bez uwzględnienia przyznanego w ramach akcji promocyjnej rabatu, będzie przekraczać 760 zł.
 • W ramach akcji promocyjnej, Wnioskodawca (będący jednocześnie organizatorem akcji promocyjnej) nie będzie oferował w promocyjnej cenie 1 zł brutto towarów znajdujących się w ofercie handlowej Wnioskodawcy. Towary sprzedawane za promocyjną cenę 1 zł brutto przez Wnioskodawcę nabywane będą specjalnie na potrzeby akcji promocyjnej od podmiotów trzecich niepowiązanych z Wnioskodawcą.
 • Z udziału w akcji promocyjnej wyłączone są osoby powiązane z Wnioskodawcą.

Celem zamierzonej akcji promocyjnej jest utrzymanie i zwiększenie obrotów Wnioskodawcy. Możliwość nabycia atrakcyjnych towarów (typu: sprzęt elektroniczny, odzież, wycieczka itp.) za promocyjną cenę 1 zł, po zleceniu Wnioskodawcy wykonania usług serwisowych o wartości określonej w regulaminie akcji promocyjnej obrotu, zachęca kierowców – będących w praktyce najczęściej osobami decyzyjnymi co do wyboru miejsca serwisowania kierowanego przez nich pojazdu – do zlecania serwisu właśnie Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z prowadzoną w ramach akcji promocyjnej sprzedażą towarów za cenę 1 zł brutto za sztukę osobom fizycznym uczestniczącym w akcji promocyjnej, na Wnioskodawcy, będącym sprzedawcą towarów i jednocześnie organizatorem akcji promocyjnej, spoczywają jakiekolwiek obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności związane z ewentualnym częściowo nieodpłatnym nabyciem świadczenia przez uczestników akcji promocyjnej?

W opinii Wnioskodawcy, nie spoczywają na nim żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związane z prowadzoną w ramach akcji promocyjnej sprzedażą towarów za cenę 1 zł brutto za sztukę kierowcom uczestniczącym w tej akcji promocyjnej. Po stronie kierowców – nabywców towarów – nie powstaje bowiem w związku z nabyciem towarów od Wnioskodawcy przychód, który podlegałby opodatkowaniu w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych – w tym w szczególności nie powstaje przychód z tytułu otrzymania nieodpłatnego lub częściowo nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń w przypadku towarów określa się – co do zasady – według cen zakupu lub na podstawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy tego samego rodzaju i gatunku (art. 11 ust. 2a pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika (art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na gruncie przepisów podatkowych, nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie może zatem mieć miejsce w pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »