Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2016

Sprzedaż udokumentowana jednocześnie paragonem fiskalnym i fakturą VAT w VAT-7

Pytanie podatnika: Zdarza się, że klient po skorzystaniu z usługi, na drugi dzień (do 3 miesięcy po sprzedaży) zgłasza się do Wnioskodawcy w celu uzyskania faktury. Wnioskodawca wystawia fakturę zarówno w sytuacji gdy klient zwraca oryginał paragonu jak również w przypadku braku zwrotu paragonu. Czy spółka postępuje prawidłowo, że rozlicza VAT należny w deklaracji VAT-7 tylko według raportu fiskalnego z pominięciem faktur wystawionych na życzenie klienta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) oraz pismem, które wpłynęło 10 marca 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 według raportu fiskalnego z pominięciem faktur wystawionych na życzenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca oryginał paragonu jak również w przypadku braku zwrotu paragonu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wykazania podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 według raportu fiskalnego z pominięciem faktur wystawionych na życzenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca oryginał paragonu jak również w przypadku braku zwrotu paragonu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 11 lutego 2016 r. nr IBPP3/4512-982/15/JP oraz pismem, które wpłynęło 10 marca 2016 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gastronomiczną - restauracja, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne objęte stawką 8% oraz usługi gastronomiczne objęte stawką 23%. Odbiorcami usług są klienci indywidualni, różne instytucje i podmioty gospodarcze. Sprzedaż w restauracji jest ewidencjonowana przy użyciu kas fiskalnych. Podatnik posiada kasy fiskalne z tzw. drugą rolką oraz kasy z pamięcią elektroniczną. Kasa fiskalna nie ma możliwości wystawiania faktur, których wartość sprzedaży i kwota podatku należnego zostały zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Sytuacja 1

Klient, po skorzystaniu z usługi - przy zapłacie otrzymuje paragon fiskalny. Płatność dokonywana jest w gotówce lub za pomocą karty (terminal płatniczy) lub przelewem. Zdarza się, że klient indywidualny po skorzystaniu z usługi, na drugi dzień (do 3 miesięcy po sprzedaży) zgłasza się do firmy w celu uzyskania faktury. W przypadku gdy klient przedstawia paragon potwierdzający skorzystanie z usługi jest wystawiona na jego żądanie faktura. Oryginał faktury odbiera klient, kopia faktury wraz z paragonem zostaje wpięta do dokumentacji księgowej. Sprzedaż oraz podatek VAT z tej faktury są ujęte w raporcie fiskalnym miesięcznym oraz rozliczone w deklaracji VAT. Faktura wystawiona w opisanej sytuacji 1 nie jest dodatkowo ujęta w rejestrze sprzedaży gdyż VAT jest rozliczony w raporcie fiskalnym sprzedaży - co potwierdza paragon dopięty do kopii faktury.

Sytuacja 2

Zdarza się, że klient wraca w ww. terminie (do 3 miesięcy od daty sprzedaży) do Wnioskodawcy i żąda wystawienia faktury do transakcji sprzedaży w restauracji, oświadcza jednak, że zagubił paragon. Prosi Wnioskodawcę o wystawienie faktury i na dowód skorzystania z usługi wskazuje płatność kartą (przez terminal) lub przelewem. Wnioskodawca odszukuje w swojej dokumentacji kopię potwierdzenia zapłaty przez terminal płatniczy lub kopię zapłaty przelewem. Następnie Wnioskodawca identyfikuje transakcję na kopii paragonu (papierowa rolka nr 2 z kasy fiskalnej) lub odszukuje tę transakcję w programie sprzedaży - w zależności, czy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie z dodatkową rolką czy też na kasie z pamięcią elektroniczną. W zależności od rodzaju kasy kopia z rolki kasy lub wydruk z programu sprzedaży (dla kas z pamięcią elektroniczną) wraz z kopią płatności terminalem lub przelewem to dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia klientowi indywidualnemu faktury sprzedaży (faktury na prośbę). Oryginał faktury przekazany zostaje do klienta, kopia faktury wraz z dokumentami opisanymi w zdaniu poprzednim zostaje wpięta do dokumentacji księgowej. Sprzedaż oraz podatek VAT z tej faktury są ujęte w raporcie fiskalnym miesięcznym oraz rozliczone w deklaracji VAT - co potwierdzają dowody załączone do wystawionej faktury. Faktura wystawiona w opisanej sytuacji 2 nie jest dodatkowo ujęta w rejestrze sprzedaży gdyż VAT jest rozliczony w raporcie fiskalnym sprzedaży. W dokumentacji Wnioskodawcy niestety nie ma paragonu fiskalnego wydanego wcześniej klientowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy spółka postępuje prawidłowo, że rozlicza VAT należny w deklaracji VAT-7 tylko według raportu fiskalnego z pominięciem faktur wystawionych na życzenie klienta zarówno w przypadku opisanym w sytuacji 1 jak i w przypadku opisanym w sytuacji 2 stanu faktycznego?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Podatnicy VAT nie mają obowiązku wystawiania faktur osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106 h ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do kopii faktury podatnik obowiązany jest dołączyć paragon dokumentujący tą sprzedaż.

W przypadku zagubienia przez klienta paragonu do kopii faktu...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »