Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Samochód w firmie

02.11.2017

Sprzedaż samochodu używanego kupionego w procedurze VAT marża

Jeśli zakup samochodu został dokonany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z przeznaczeniem do użytku własnego i zamiarem dalszej odsprzedaży w przyszłości, sprzedaż można opodatkować zgodnie z procedurą VAT marża.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca – … (dalej jako: „Wnioskodawca”) prowadzi osobistą działalność gospodarczą w zakresie PKD 69.10.Z. na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz wpisu na Listę Radców Prawnych. Wnioskodawca jest w zakresie powyższej działalności czynnym podatnikiem VAT.

W dniu 26 lipca 2011 roku Wnioskodawca kupił używany samochód osobowy (dalej jako: „Samochód Osobowy” lub „Samochód”) na podstawie faktury VAT-marża (bez możliwości odliczenia podatku VAT). Nabycie Samochodu Osobowego nastąpiło na podstawie faktury VAT-marża od przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność komisową w zakresie PKD 45.11 Z. Nabycie Samochodu Osobowego nastąpiło z zamiarem jego czasowego wykorzystywania dla potrzeb działalności gospodarczej i w celu dalszej odsprzedaży po okresie używania. Samochód Osobowy został ujęty w ewidencji środków trwałych w wartości przewidzianej prawem i był amortyzowany nieprzerwanie od sierpnia 2011 roku. Samochód wykorzystywany jest wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca zamierza sprzedać Samochód Osobowy, będący w stanie nadającym się do dalszego użytku. Ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało odliczenie podatku VAT przy nabyciu samochodu, Wnioskodawca zamierza zastosować do sprzedaży Samochodu Osobowego procedurę VAT-marża i udokumentować sprzedaż fakturą VAT-marża.

Pytanie i stanowisko podatnika

Czy sprzedaż Samochodu Osobowego z majątku firmy Wnioskodawcy w przyszłości będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT, czy opodatkowaniu na zasadzie marży (art. 120 ustawy o VAT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu z majątku firmy, zakupionego na fakturę VAT-marża i od którego Wnioskodawca nie miał prawa odliczyć podatek VAT, będzie podlegała opodatkowaniu marżą (art. 120 ustawy o VAT).

Wnioskodawca uważa, że przy dalszej sprzedaży Samochodu Osobowego spełnia warunki określone w art. 120 ust. 4, 5 i 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a nadto uważa, że spełnia wymogi podatnika – pośrednika, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 5 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w tym w rozumieniu wskazanym w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 08 grudnia 2005 roku, sygn. akt: C-280/04.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, będzie on mógł skorzystać ze szczególnej procedury VAT-marża przy sprzedaży przedmiotowego Samochodu Osobowego i udokumentować sprzedaż fakturą VAT-marża. Zgodnie bowiem z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.; dalej jako: „ustawa” lub „ustawa o VAT”), opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku VAT, dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, wprowadzono z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianę, mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1 ze zm.), umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, od 1 stycznia 2014 r. dotyczy wszystkich towarów, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych, niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat), wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca wykorzystuje przedmiotowy samochód do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie zostaną spełnione warunki um...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100