Sprzedaż samochodu bez uprzedniej rejestracji – kiedy z karą, kiedy bez?

W momencie zbycia pojazdu podmiot będący dotychczas właścicielem przestaje nim być i traci możliwość złożenia wniosku jako strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu, a obowiązek ten przechodzi na nowego właściciela (nabywcę) pojazdu - i brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

To stanowisko ministra infrastruktury przedstawione w odpowiedzi na interpelację poselską zostało przekazane do starostw, co być może zmniejszy liczbę kar, pozostających w ewidentnej sprzeczności z literą uchwalonego niedawno prawa.

Interpelacja nr 1693 do ministra infrastruktury w sprawie sprzedaży pojazdu sprowadzonego na terytorium RP bez uprzedniej rejestracji

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami na terenie powiatu starogardzkiego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy podlega karze pieniężnej przedsiębiorca, który sprowadził na terytorium RP używany pojazd, a następnie zbył bez uprzedniej rejestracji?

Postawione pytanie jest konsekwencją zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów, wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Z wyrazami szacunku:  Patryk Gabriel, Magdalena Małgorzata Kołodziejczak, Rafał Siemaszko, Jacek Niedźwiedzki, Bartosz Zawieja

20-02-2024r.

Odpowiedź na interpelację

(…)

Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości [1] wprowadzona została m.in. zmiana do ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] polegająca na zastąpieniu obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 73aa ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami termin na złożenie wniosku o  rejestrację pojazdu wydłużony jest do 90 dni.

W świetle przedmiotowych przepisów istnieje zatem możliwość spełnienia ww. obowiązku złożenia wniosku o rejestrację w dowolnym dniu określonego przez ustawodawcę terminu, także tym ostatnim.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy – Prawo o ruchu drogowym [2] prawo wystąpienia z wnioskiem o rejestrację pojazdu przysługuje jedynie właścicielowi pojazdu. Właściciel pojazdu jest również uprawniony do innych czynności związanych z zarejestrowanym pojazdem (np. wnioskowania o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych).

...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »