Sprzedaż potwierdzona paragonem a następnie fakturą – jak skorygować

Nie jest dopuszczalna korekta paragonu fiskalnego poprzez wystawienie do niego faktury korygującej. Sprzedaż wykazana na paragonie, do którego następnie wystawiona została faktura VAT może zostać skorygowana wyłącznie w sposób wcześniej opisany a określony w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, czyli poprzez skorygowanie faktury sprzedaży. Sprzedawca zwrot towaru pierwotnie zaewidencjonowanego w kasie fiskalnej a następnie udokumentowanego fakturą, powinien wykazać w ewidencji korekt kasowych i wystawić fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. A zatem, gdy z ww. tytułu powstaje obrót zachodzi konieczność jego zaewidencjonowania w kasie fiskalnej. Przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 nakazuje sprzedawcy w takiej sytuacji dokonać wydruku paragonu fiskalnego dokumentującego taką transakcję. Wydruk wydawany jest nabywcy.

Zatem, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym sprzedaż na rzecz wymienionej wyżej kategorii nabywców jest paragon fiskalny.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT sprzedawca na żądanie nabywcy obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą takie transakcje. Warunkiem jest zgłoszenie go w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar (wykonano usługę) lub otrzymano całość lub część zapłaty. Ponieważ ustawodawca dał taką możliwość na porządku dziennym są sytuacje, gdy po otrzymaniu paragonu nabywca zgłasza się do sprzedawcy chcąc wymienić ten dokument sprzedaży na fakturę. Dzieje się tak w przypadku, gdy nabywca prowadzi działalność gospodarczą, ma więc prawo do otrzymania faktury. W takiej sytuacji oryginał paragonu nabywca zwraca sprzedawcy. Ten zaś dołącza go do kopii faktury, której oryginał wydany zostaje nabywcy.

Ewidencja korekt

Czasami zdarzają się sytuacje, że sprzedawca ewidencjonujący sprzedaż w kasie fiskalnej zmuszony jest dokonać korekty sprzedaży. Jej przyczyną może być popełniony błąd lub zwrot towaru. Dla takich przypadków przewidziana została, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, instytucja ewidencji korekt. Stanowi ona podstawę do określenia wysokości podatku należnego z tytułu zaewidencjonowanej przy pomocy kasy fiskalnej sprzedaży. O odnotowane w ewidencji korekt zmiany zmniejsza się dane zawarte w raporcie fiskalnym.

W § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych wskazany został dokładnie sposób dokonania korekty ewidencji w przypadku oczywistej pomyłki. Jej korekta następuje poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość brutto i kwota naliczonego podatku),
  • kr&o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »