Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.07.2013

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką w PIT-39

Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest, żeby w zeznaniu rocznym PIT-39 w poz. 20 ująć przychód ze sprzedaży nieruchomości jako różnicę pomiędzy ceną określoną w akcie notarialnym a całkowitą spłatą zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2013 r. (data wpływu 14 stycznia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 27 marca 2013 r. nr ILPB2/415-28/13-2/WM, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 27 marca 2013 r., skutecznie doręczono w dniu 29 marca 2013 r., natomiast pismo stanowiące uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. Organu w dniu 2 kwietnia 2013 r. (data nadania w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 marca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

23 grudnia 2008 r. prawomocnym postanowieniem sądu rejonowego Wnioskodawca nabył po zmarłym, w dniu 22 kwietnia 2008 r. synu spadek z dobrodziejstwem inwentarza w 1/4 części. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym.

Wszyscy spadkobiercy weszli w prawa i obowiązki po zmarłym w stosunku do banku, tzn. byli zobowiązani do terminowej spłaty kredytu hipotecznego.

W 2012 r. spadkobiercy podjęli decyzję o sprzedaży ww. nieruchomości. W dniu 24 kwietnia 2012 r. przed notariuszem została zawarta umowa sprzedaży tej nieruchomości na wartość 250 000 zł.

Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne było zwolnienie hipoteki, na co bank wyraził zgodę przy zastrzeżeniu, że z uzyskanych środków zostanie całkowicie spłacony kredyt hipoteczny, stąd też w umowie notarialnej zostało zapisane, że kwota 238 000 zł zostanie przekazana bezpośrednio na rzecz banku celem całkowitej spłaty kredytu.

W rezultacie uzyskana wartość przychodu to 12 000 zł, co stanowi różnicę pomiędzy ceną ustaloną w akcie notarialnym na kwotę 250 000 zł, a kosztami odpłatnego zbycia nieruchomości określonymi w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 238 000 zł stanowiących wartość całkowitej spłaty kredytu.

Przychód Wnioskodawcy ze sprzedanej nieruchomości przypadający zgodnie z postanowieniem sądu o nabyciu w 1/4 części spadku będzie stanowił 3 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest, żeby w zeznaniu rocznym PIT-39 za 2012 r. w poz. 20 ująć przychód ze sprzedaży nieruchomości jako różnicę pomiędzy ceną określoną w akcie notarialnym a całkowitą spłatą zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 30e ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych określa wyraźnie, że przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości określa się na podstawie art. 19 ustawy, a koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 6c i 6d ustawy.

W art. 19 ust. 1 jest wskazane, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Jako koszt odpłatnego zbycia nieruchomości określony w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ocenie Zainteresowanego należy ująć wartość spłacanego zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipoteką.

Uzyska...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »