Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.07.2016

Sprzedaż nieruchomości: Panele fotowoltaiczne jako wydatek mieszkaniowy

Pytanie podatnika: Czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca jest zwolniony z zapłacenia tego podatku po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 marca 2016 r. (data otrzymania 23 marca 2016 r.), uzupełnionym 6 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy przychód zostanie przeznaczony na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy przychód zostanie przeznaczony na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 25 kwietnia 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 6 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 lipca 2013 r. Wnioskodawca nabył wraz z siostrą udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w drodze spadku po matce zmarłej 21 kwietnia 2013 r. W dniu 12 września 2013 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało sprzedane, w tym udział Wnioskodawcy. Wnioskodawca mieszka wraz z małżonkiem w budynku mieszkalnym objętym wspólnotową własnością małżeńską, w którym za środki pochodzące ze sprzedaży ww. prawa do lokalu w 2014 r. i 2015 r. ponieśli nakłady związane z remontem tego budynku. Jedną z inwestycji była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej, która na trwale została zamontowana na połaci dachu.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wyczerpuje znamiona wydatków poniesionych na przebudowę, remont własnego budynku mieszkalnego, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie Wnioskodawca jest zwolniony z zapłacenia tego podatku po sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przed upływem pięciu lat, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z dostawą i montażem paneli fotowoltaicznych w sposób trwały zamontowanych na połaci dachu w budynku mieszkalnym Wnioskodawcy są wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, że ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu prac, które spełniałyby definicję wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe. Mowa w nim między innymi o rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie własnego budynku mieszkalnego bez rodzaju prac o jakie chodzi. Zatem każdy rodzaj prac trwale związanych z budynkiem mieszkalnym w ramach przebudowy czy remontu będzie spełniał tą definicję. Posiadanie przez Wnioskodawcę faktur dokumentujących wydatki poczynione w 2014 r. i 2015 r. na remont domu, w tym założenie paneli fotowoltaicznych, w wysokości nie mniejszej jak przypadająca na Wnioskodawcę kwota ze sprzedaży nabytego w drodze spadku udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz zadeklarowanie tych kwot w zeznaniu podatkowym za 2015 r. złożonym w ustawowym terminie - będą spełniać warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) - źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Tym samym każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższego przepisu należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości lub praw (udziału w nieruchomości lub prawie), decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób ich nabycia.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) - spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Stosownie do art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego - powołanie do spadku, czyli przekazanie w spadku majątku, wynika z ustawy albo z testamentu, jednakże dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest zawsze data śmierci spadkodawcy. Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. W omawianej sprawie nabycie przez Wnioskodawcę spadku nastąpiło zatem w dniu śmierci spadkodawcy, tj. 21 kwietnia 2013 r.

Z uwagi na fakt, że nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego miało miejsce w 2013 r. w spadku, to sprzedaż ww. udziału w 2013 r. stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału do dnia jego sprzedaży nie upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując oceny skutków podatkowych tej sprzedaży zastosować należy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

I tak, w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »