Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Koszty uzyskania przychodów

25.07.2019

Sprzedaż nieruchomości - niezamortyzowana wartość w KUP

Przedmiotem publikowanej dzisiaj interpretacji jest wyjaśnienie sytuacji, w której podatnik, przy zakupie nieruchomości korzystał z ulgi inwestycyjnej, w związku z czym nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (odliczenie wydatku od podatku nastąpiło w wyniku skorzystania z ulgi). W momencie sprzedaży pozostała jeszcze niezamortyzowana część wartości początkowej. Powstała wątpliwość - czy tę wartość można uwzględnić w KUP?

Stan faktyczny

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (Sp. z o.o.). Wnioskodawca wykonuje instalacje elektryczne i elektroenergetyczne budynków i budowli. Prowadzi także działalność pomocniczą z zakresu wynajmu lokali mieszkalnych będących własnością Firmy. W latach 1997-1999 Wnioskodawca poniósł wydatki inwestycyjne na budowę i zakup 2 lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonych na wynajem. Wnioskodawca skorzystał wówczas z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego Dz.U. Nr 18 poz. 62 ze zm.) odliczając od dochodu w latach 1997-1999 wydatki przeznaczone na ten cel (w przypadku budowy budynku wielorodzinnego stanowiącego współwłasność, kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współwłaścicieli w ogólnej kwocie odliczeń ustalało się proporcjonalnie do udziału we współwłasności).

W grudniu 1999 r. Wnioskodawca zakupił i wprowadził do ewidencji środków trwałych lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem. W styczniu 2000 r. Wnioskodawca rozpoczął amortyzację (metodą liniową) lokali mieszkalnych. W związku ze skorzystaniem z ulgi inwestycyjnej w podatku dochodowym od osób prawnych odpisy amortyzacyjne od wynajmowanych lokali mieszkalnych nie stanowiły KUP zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o PDOP, który mówi, iż nie uważa się za KUP odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W latach 2000-2019 mieszkania te były stale wynajmowane.

W marcu 2019 r. Wnioskodawca sprzedał jeden z wynajmowanych lokali mieszkalnych oraz dokonał ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Pozostała jednak niezamortyzowana wartość początkowa mieszkania, którą Wnioskodawca uwzględnił przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży lokalu i zaliczył w KUP (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Pytanie wnioskodawcy

Czy Wnioskodawca słusznie postąpił zaliczając w KUP niezamortyzowaną wartość początkową lokalu mieszkalnego przy ustalaniu dochodu z jego sprzedaży?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PDOP, mówi iż nie uważa się za KUP wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, jednak wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 (Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za KUP) są jednak KUP w przypadku ich odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że postąpi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »