Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zakupu udziałów w spadku

Od 1 stycznia 2019 roku znacząco polepszyła się sytuacja spadkobierców, którzy nabyli w spadku nieruchomość. Po zmianie przepisów, w sytuacji, gdy spadkobierca sprzeda nieruchomość nabytą w spadku, do wyliczenia pięcioletniego terminu, od którego zależy konieczność zapłaty podatku, należy stosować art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego:

„W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), okres, o którym mowa w tym przepisie (czyli  pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – dop. red.), liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.”

Oznacza to, że w zdecydowanej większości przypadków spadkobiercy będą mogli korzystać z wyłączenia opodatkowania sprzedaży odziedziczonej nieruchomości.

Czy to prawo rozciąga się również na osoby, które udział w spadku nabyły w wyniku zakupu?

Taką wątpliwość powzięła jedna z podatniczek, która w 2022 r. nabyła drogą kupna (umowa sprzedaży) wszystkie udziały w spadku po osobie zmarłej w 2008 r.

W skład wykupionych udziałów w spadku wchodziła nieruchomość gruntowa, którą nabywczyni spadku sprzedała w 2022 r.

Od daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawcę minęło już więcej niż 5 lat kalendarzowych.

Po sprzedaży zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej, formułując własne stanowisko, iż ponieważ wraz z nabyciem spadku weszła we wszystkie prawa i obowiązki spadkobiercy pierwotnego, może również skorzystać z tego wyłączenia.

Niestety, Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki.

Uzasadniając odpowiedź przypomniał, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie

a.    nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.    spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.    prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.    innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ten przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »