Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.05.2014

Sprzedaż nieruchomości a ulga mieszkaniowa w PIT

Pytanie podatnika: Czy za korzystające ze zwolnienia w ramach ulgi mieszkaniowej należy uznać wydatki na zakup: urządzeń do kuchni, oświetlenia, drzwi wewnętrznych, zabudowy wnękowej, luster trwale przymocowanych do ścian, baterii łazienkowych i kuchennych oraz rolet okiennych? Czy za wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego można uznać wydatki poniesione na opłaty notarialne i wpis do księgi wieczystej dotyczące nabycia lokalu oraz poniesione na pośrednika sprzedaży nieruchomości (prowizję) z tytułu sprzedaży nabytego wcześniej mieszkania, którego sprzedaż pozwoliła na nabycie nowego lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 223/11 (data wpływu 25 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe - w części dotyczącej uznania za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowania przedmiotowego zwolnienia wydatków na wyposażenie lokalu mieszkalnego i wydatków poniesionych na pośrednika sprzedaży nieruchomości oraz jest prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 16 listopada 2010 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 22 listopada 2010 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym oraz w piśmie uzupełniającym przedstawiono następujący stan faktyczny:

W lutym 2009 r. Wnioskodawca na podstawie umowy darowizny nabył od swoich rodziców zakupione przez nich w 2004 r. mieszkanie, które następnie w sierpniu 2009 r. sprzedał. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży oraz pieniądze z udzielonego kredytu bankowego wspólnie z żoną przeznaczył na nabycie innej nieruchomości mieszkaniowej. Umowę z deweloperem w formie aktu notarialnego zawarto w 2009 r., a do końca 2010 r. miała zostać podpisana umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu.

W związku z uzyskaniem lokalu w stanie deweloperskim Wnioskodawca ponosił wydatki na urządzenie tego mieszkania, m.in. na zakup urządzeń do kuchni (lodówki, piekarnika, płyty grzewczej, zmywarki, okapu), oświetlenia (lamp, oczek halogenowych i ledowych), baterii łazienkowych i kuchennych, zabudowy wnękowej, drzwi wewnętrznych, rolet okiennych, luster trwale przymocowanych do ściany (wklejonych). Wydatki na wykończenie tego lokalu mieszkalnego ponosił od momentu podpisania umowy przedwstępnej oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Ponadto Wnioskodawca poniósł koszty prowizji w związku ze sprzedażą poprzedniego mieszkania oraz koszty sporządzenia umowy przedwstępnej, a w przyszłości poniesie również koszty sporządzenia przez notariusza umowy przyrzeczonej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy za korzystające ze zwolnienia w ramach ulgi na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego lokalu mieszkalnego należy uznać wydatki na zakup: urządzeń do kuchni (lodówki, piekarnika, płyty grzewczej, zmywarki, okapu), oświetlenia (lampy, oczka halogenowe i ledowe), drzwi wewnętrznych, zabudowy wnękowej, luster trwale przymocowanych do ścian, baterii łazienkowych i kuchennych oraz rolet okiennych?
  2. Czy za wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego można uznać wydatki poniesione na opłaty notarialne i wpis do księgi wieczystej dotyczące nabycia lokalu oraz poniesione na pośrednika sprzedaży nieruchomości (prowizję) z tytułu sprzedaży nabytego wcześniej mieszkania, którego sprzedaż pozwoliła na nabycie nowego lokalu mieszkalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymienione w pytaniu 1 wydatki można zaliczyć do wydatków na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego lokalu mieszkalnego i w związku z tym poniesione na nie kwoty korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zarówno wydatki na prowizje dla pośrednika, jak i wydatki na opłaty notarialne i wydatki związane z wpisami do księgi wieczystej stanowią wydatki na nabycie lokalu mieszkalnego i w związku z tym wydatkowane kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 25 listopada 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB2/415-781/10/MM stwierdzając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r. (data wpływu do tutejszego organu 26 sierpnia 2010 r.) jest nieprawidłowe. Uznał bowiem, że w przedstawionym stanie faktycznym zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym nie podlegają wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego poniesione od dnia objęcia lokalu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego do momentu sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego na Wnioskodawcę własność lokalu oraz wydatki poniesione na wyposażenie tego lokalu. Natomiast wydatki na wykończenie (remont) tego lokalu poniesione po sporządzeniu aktu notarialnego, na mocy którego Wnioskodawca stanie się właścicielem tegoż lokalu oraz wydatki poniesione na sporządzenie aktów notarialnych (umowy przedwstępnej oraz umowy przenoszącej własność lokalu) i opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej, poniesione w związku z zakupem od dewelopera lokalu mieszkalnego podlegają przedmiotowemu zwolnieniu.

Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca może pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia, tj. o prowizje zapłacone pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.

W dniu 17 grudnia 2010 r. złożone zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 28 stycznia 2011 r. znak ITPB2/415W-116/10/RS. W skardze z dnia 3 lutego 2011 r. na ww. interpretację, Skarżący zarzucił, że wydana interpretacja indywidualna jest nieprawidłowa i narusza przepisy prawa materialnego, tj. art. 21 ust. 26 w zw. z art. 21 ust. 25 lit. d) w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez jego błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że korzystającymi ze zwolnienia od podatku dochodowego wydatkami na własny lokal mieszkalny są jedynie wydatki poniesione po zawarciu umowy przenoszącej na podatnika własność nieruchomości, a nie korzystają z tego zwolnienia wydatki na remont, modernizację, przebudowę lub zakup nieruchomości po dniu podpisania umowy przedwstępnej lecz przed zawarciem umowy ostatecznej.

Wyrokiem z dnia 24 maja 2011 r., sygnatura akt I SA/Gd 223/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił zaskarżoną interpretację. Stwierdził bowiem, że nie można jednoznacznie stwierdzić, tak jak chce organ podatkowy, iż podatnik musi posiadać tytuł własności budynku lub lokalu mieszkalnego w dacie ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe. Przepis art. 21 ust. 25 lit. d) stanowi o tym, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. uważa się budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Nie przesądza więc, że własność lokalu mieszkalnego powinna przysługiwać podatnikowi w dacie ponoszenia wydatku.

Sąd podzielił natomiast stanowisko tutejszego organu w pozostałym zakresie, tj, że wydatków poniesionych na wyposażenie nabytego lokalu mieszkalnego nie sposób uznać za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowania zwolnienia przedmiotowego oraz, że wydatki na sporządzenie aktów notarialnych (umowy przedwstępnej oraz umowy przenoszącej własność lokalu) i opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej poniesione w związku z zakupem od dewelopera lokalu mieszkalnego uprawniają do zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2418/11 oddalił skargę kasacyjną tutejszego organu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe - w części dotyczącej uznania za wydatki na cele mieszkaniowe uprawniające do zastosowa...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »