Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.02.2016

Sprzedaż nieruchomości a PIT. Włączenie mieszkania jednego z małżonków do majątku wspólnego

Pytanie podatnika: Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny jednego małżonka, stanowi nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT? Czy w przypadku zbycia ww. lokalu mieszkalnego powstanie z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Żona Wnioskodawcy, …, będąc panną, w dniu 15 października 2008 r. nabyła na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr 5054/2008) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 15, położonego w…, przy ul. …W dniu 14 lipca 2012 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński. Po zawarciu związku małżeńskiego, w dniu 17 czerwca 2013 r., pomiędzy Wnioskodawcą i Jego żoną zawarta została umowa darowizny w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr 1686/2013), na mocy której żona darowała Wnioskodawcy wyżej wymienione prawo do lokalu mieszkalnego, postanawiając, że przedmiot darowizny będzie objęty wspólnością ustawową w jakiej obdarowany z nią pozostaje.

Wnioskodawca wraz z małżonką planują sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została dokonana opisana wyżej darowizna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny jednego małżonka, stanowi nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę, powstanie z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, włączenie do majątku wspólnego małżonków, w drodze darowizny, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego majątek odrębny jednego małżonka, nie stanowi nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w…, w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/OL 40/15): „Wspólność małżeńska jest współwłasnością łączną, cechuje ją bezudziałowy charakter. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, każdy z małżonków zbywa całą nieruchomość, a nie udziały w tej nieruchomości, a cały przychód ze sprzedaży wchodzi niepodzielnie do majątku wspólnego. Jeżeli cały przychód uzyskany przez małżonków ze zbycia nieruchomości wszedł niepodzielnie do ich majątku wspólnego, to zróżnicowanie ich pozycji w kontekście przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., z uwagi na rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej o prawo własności nieruchomości, które zostaje następnie zbyte przed upływem 5 lat od dnia rozszerzenia tej wspólności, nie znajduje podstaw. Z chwilą objęcia tego składnika majątku wspólnością majątkową, żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, lecz każdy ze współwłaścicieli jest właścicielem całej rzeczy”.

Identycznie kształtuje się sytuacja prawna, jeżeli własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stało się przedmiotem wspólności majątkowej małżonków w wyniku darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do zróżnicowania sytuacji podatkowej małżonków, w związku ze sprzedażą rzeczy objętej wspólnością majątkową, co stałoby w sprzeczności z istotą współwłasności łącznej.

Tożsamy pogląd wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 19 listopada 2013 r. (sygn. akt I SA/RZ 949/13).

Z chwilą objęcia składnika majątku odrębnego wspólnością majątkową, żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nie można zatem utożsamiać ze zbyciem ani z nabyciem poszczególnych składników majątku, ani z nabyciem udziałów w tym majątku.

W przedstawionej sytuacji włączenie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków z powodów formalnych nastąpiło w drodze umowy darowizny, co stanowiło rozszerzenie wspólności majątkowej i miało charakter wyłącznie organizacyjny, porządkujący. Umowa darowizny uregulowała stosunki majątkowe małżonków w trakcie trwania małżeństwa tak, jakby było to w przypadku umowy rozszerzającej wspólność ustawową małżeńską. Osiągnięty stan prawny jest identyczny bez względu na to, czy czynność została dokonana darowizną, czy poprzez umowę rozszerzającą współwłasność. W obydwu przypadkach spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stałoby się przedmiotem współwłasności łącznej małżonków.

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność łączną, nie wystąpi obowiązek podatkowy po stronie Wnioskodawcy. Nie może bowiem nastąpić opodatkowanie podatnika pozostającego we współwłasności ustawowej ze swoim małżonkiem, gdyż podatek dotknąłby w takim samym stopniu zarówno małżonka podatnika, jak i Jego samego.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w dniu 15 października 2008 r., natomiast włączenie tego prawa do majątku wspólnego w drodze umowy darowizny nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, a co za tym idzie, sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę i Jego małżonkę nie będzie stanowiła źródła przychodu z uwagi na to, że upłynął okres 5 letni od momentu nabycia tego prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ust...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »