Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

23.10.2019

Sprzedaż na rzecz pracownika bez ewidencji na kasie

Pytanie: Czy sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 oraz załącznika do rozporządzenia MRiF z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania? Jeśli do tej pory Spółka ewidencjonowała taką sprzedaż, to czy może zaprzestać ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ww. rozporządzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2019 r. (data wpływu 2 października 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów (komputerów, telefonów, towarów magazynowych) oraz świadczenia usług (korzystanie z samochodów służbowych, karty dostępu do różnych usług medycznych) na rzecz swoich pracowników, a także możliwości rezygnacji z dotychczasowego ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów (komputerów, telefonów, towarów magazynowych) oraz świadczenia usług (korzystanie z samochodów służbowych, karty dostępu do różnych usług medycznych) na rzecz swoich pracowników, a także możliwości rezygnacji z dotychczasowego ewidencjonowania tej sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, dystrybucja, sprzedaż, leasing systemów zabezpieczających jak również instalacja i świadczenie usług serwisowych związanych z systemami zabezpieczającymi na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Spółka od 2006 roku dokonuje ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy rejestrującej. W świetle art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Spółka wystawia faktury VAT na rzecz klientów w systemie finansowo-księgowym. Aby zaewidencjonować sprzedaż zawsze konieczne jest wystawienie faktury VAT niezależnie od tego czy klientem jest osoba fizyczna czy firma prowadząca działalność gospodarczą. Dodatkowo Spółka wystawia paragony na rzecz osób fizycznych. Oryginał paragonu jest dołączany do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Transakcje zapłaty z klientami są prowadzone wyłącznie bezgotówkowo. Wszystkie płatności są dokonywane na rachunek bankowy w formie przelewu.

Spółka co miesiąc wystawia też faktury na rzecz pracowników z tytułu obciążeń, takich jak za korzystanie z samochodów czy opłat za karty dostępu do różnych usług medycznych, które Spółka zakupuje na rzecz pracowników. Zdarzają się też przypadki sprzedaży pracownikom używanych środków trwałych: komputerów lub telefonów oraz sporadyczne przypadki sprzedaży towarów magazynowych. Płatności od pracowników za ww. faktury odbywają się przeważnie poprzez potrącenie należnej kwoty z wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie jest płatne tylko przelewem z konta bankowego Spółki. Zdarzają się też płatności od pracownika przelewem na konto Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy sprzedaż na rzecz pracowników podlega zwolnieniu od obowiązku ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 oraz załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania?
  2. Jeśli do tej pory Spółka ewidencjonowała taką sprzedaż, to czy może zaprzestać ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników do dnia 31 grudnia 2021 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w § 2. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W punkcie 34 załącznika do ww. rozporządzenia jest dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. Zapłaty od pracowników są poprzez potrącenie z wynagrodzenia płatnego przelewem na konto bankowe lub przelewem na konto bankowe spółki.

§ 4.1. ww. rozporządzenia stanowi, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy m.in. i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90).

Przepisu § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 34 załącznika do rozporządzenia - czyli dla pracowników.

§ 4.1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

2. świadczenia usług:

f. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia.

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

zgodnie z warunkami określonymi w poz. 34 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy.

Przepis § 8 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2019 r. rozpoczęli ewidencjonowanie czynności wymienionych w poz. 39 i 40 załącznika do rozporządzenia, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności ewidencjonowanych nie stosuje się. Nie dotyczy on jednak sprzedaży na rzecz pracowników.

Na podstawie analizy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, w którym mowa jest o wyjątkach w sto...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »