Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.03.2016

Sprzedaż mieszkania bez PIT. Ważne cele mieszkaniowe

Z uzasadnienia: Reasumując w ocenie Sądu poniesienie na własne cele mieszkaniowe wydatków w okresie dwóch lat, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f., uzasadnia zastosowanie zwolnienia podatkowego wskazanego w tym przepisie, również wtedy gdy faktyczne nabycie własności lub prawa realizującego własne cele mieszkaniowe nastąpiło po tym terminie.

SENTENCJA
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Joanna Tarno (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2016 r. sprawy ze skargi M. R. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE
W dniu 7 maja 2015 r. M. R. złożył wniosek (uzupełniony w dniu 24 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w budynku wielorodzinnym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca w dniu 12 stycznia 2009 r. nabył mieszkanie w O. za kwotę 85.000 zł. Mieszkanie to sprzedał w dniu 22 kwietnia 2010 r. za kwotę 110.000 zł. Nabycie i sprzedaż zostały udokumentowane aktami notarialnymi. W czasie gdy wnioskodawca był właścicielem tego mieszkania został zwiększony jego standard poprzez założenie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej piecem gazowym z zamkniętą komorą spalania. Dochód ze sprzedaży tego mieszkania pomniejszony o koszt instalacji centralnego ogrzewania i o koszty prawne zawartych transakcji został ujawniony w PIT-39 za 2010 r. Podatek wynikający z tego PIT-u został przekazany na konto Urzędu Skarbowego w T. w terminie wynikającym z ustawy.

W dniu 29 listopada 2011 r. wnioskodawca zawarł umowę z deweloperem A Sp. z o.o. na zakup mieszkania w W. w nowobudowanym budynku przy ul. A 23. Obecnie numer mieszkania 55. Zgodnie z ustaleniami tej umowy wnioskodawca musiał w określonych terminach dokonywać przedpłat na rachunek powierniczy prowadzony przez Bank A S.A. Pierwsza wpłata została dokonana dnia 9 stycznia 2012 r. w wysokości 26.100 zł. Pozostałe wpłaty zostały dokonane do dnia 1 marca 2012 r. Suma wpłat ze środków własnych tego dnia wyniosła 131.029 zł 34 gr. Pozostała kwota została przelana przez Bank, który udzielił wnioskodawcy kredytu hipotecznego. Cena zakupionego mieszkania wg umowy to 261.858 zł 69 gr.

Własność mieszkania po zakończeniu budowy została przeniesiona na wnioskodawcę na mocy aktu notarialnego z dnia 19 lipca 2013 r.

W uzupełnieniu wniosku wnioskodawca wskazał, że "stwierdzenie nabyłem mieszkanie oznacza nabycie udziału w wielorodzinnym budynku mieszkalnym jako samodzielnego lokalu mieszkalnego. Przy czym nabycie oznacza proces, którego finałem jest pozyskanie prawa własności do tego lokalu. Stwierdzenie sprzedałem mieszkanie oznacza zbycie tytułu własności do udziału w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, również rozumiane jako proces zakończony zrzeczeniem się prawa własności. W czasie procesu zbycia tego lokalu nie prowadziłem działalności gospodarczej i proces ten nie był wykonywany w ramach działalności gospodarczej. Sprzedałem mieszkanie - lokal samodzielny jako osoba prywatna".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku):
Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 wraz z definicją celu mieszkaniowego z ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkowa (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), dalej: u.p.d.o.f., w celu ustalenia prawa do zwolnienia z podatku dochodowego wynikającego z dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w O.?

Zdaniem wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), w przedstawionym stanie faktycznym spełnione są przesłanki zdefiniowane w wymienionych przepisach. Wnioskodawca podkreślił, że w 2011 r. zawarł umowę z deweloperem na kupno samodzielnego lokalu mieszkalnego, który jest częścią wielorodzinnego budynku mieszkalnego. W 2012 r. wnioskodawca wydatkował na ten cel kwotę, która przekroczyła przychód ze sprzedaży mieszkania - lokalu mieszkalnego w O..

W związku z tym, że "punkt 21.1.a" definiuje cel mieszkaniowy jako nabycie lokalu mieszkalnego lub udziału w budynku wielorodzinnym, równocześnie nie definiuje słowa nabycie, które może być również rozumiane jako pewien proces kończący się pozyskaniem prawa własności, zdaniem wnioskodawcy w tej sytuacji spełnione są przesłanki zdefiniowane w wymienionych przepisach. Wnioskodawca uważa, że ponieważ wydatkował środki na nabycie mieszkania w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ich pozyskania, termin zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. nie został przekroczony.

Interpretacją z dnia [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., działający z upoważnienia Ministra Finansów uznał, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ stwierdził, że korzystanie ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji. W przypadku niewypełnienia warunków określonych w analizowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego.

Organ zauważył, że zwolnienie podatkowe, o którym mowa we wskazanym przepisie, jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw m...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »