Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.07.2014

Sprzedaż lokalu użytkowego. Zwolnienie i korekta podatku VAT

Pytanie podatnika: Będąc czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawca zakupił lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności, dokonując jednocześnie odliczenia podatku naliczonego związanego z jego nabyciem, a także wykończeniem. Łączne wydatki poniesione na wykończenie lokalu nie przekroczyły 30% wartości początkowej (ceny nabycia). Wnioskodawca planuje sprzedaż tego lokalu. Czy sprzedając ten lokal można zastosować „stawkę podatku VAT zwolnioną”? Czy sprzedając go do końca 2014 r. należy dokonać korekty podatku odliczonego w wysokości 1/10 podatku odliczonego przy zakupie i wykończeniu lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2014 r. (data wpływu 14 marca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy lokalu użytkowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku planowanej dostawy lokalu użytkowego oraz obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 30 czerwca 2004 r. zakupiła Pani lokal użytkowy za kwotę 213.114,75 zł netto plus podatek VAT „na fakturę VAT” (akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r.), który wymagał wykończenia (kwota za jaką wykończyła Pani lokal wyniosła 59.528,47 zł netto plus podatek VAT). Zarówno przy zakupie, jak i w trakcie wykończenia odliczyła Pani podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących zakup, jak i wykończenie lokalu. Po wykończeniu lokalu został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych Pani firmy dnia 20 grudnia 2005 r. Do dnia dzisiejszego lokal ten jest używany przez Panią w działalności gospodarczej. Obecnie planuje Pani sprzedać ten lokal (wystawiła go Pani na sprzedaż), lecz nadal prowadzi w nim działalność gospodarczą. Gdy znajdzie się nabywca, chce Pani lokal sprzedać i zlikwidować działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy sprzedając ten lokal użytkowy może Pani zastosować „stawkę podatku VAT zwolnioną”?

Czy sprzedając ten lokal użytkowy do końca 2014 r. jest Pani zobowiązana do dokonania korekty podatku odliczonego w wysokości 1/10 podatku odliczonego przy zakupie i wykończeniu lokalu?

Pani zdaniem, w świetle obowiązujących przepisów sprzedając ten lokal można zastosować „stawkę VAT zwolnioną”. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT lokal ten spełnia warunki do zwolnienia. Lokal ten spełnia oba warunki do zastosowania ww. zwolnienia, tzn. dostawa była dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, lokal został oddany do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć objęcie we władanie lokalu przez pierwszego nabywcę. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą lokalu upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Zastosowanie stawki podatku VAT zwolnionej obliguje Panią do dokonania korekty zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy VAT w wysokości 1/10 odliczonego podatku VAT przy zakupie i wykończeniu lokalu, w przypadku sprzedaży lokalu do końca 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %; (…).

Z kolei warunki, które muszą być spełnione w celu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz 10a ustawy o VAT.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budyn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »