Sprzedaż licencji a przychód w podatku dochodowym

Pytanie podatnika: Czy momentem powstania przychodu z tytułu sprzedaży licencji do gier komputerowych przez Spółkę (powstania obowiązku podatkowego) w podatku dochodowym od osób prawnych jest data wystawienia faktury VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu licencji do gier komputerowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu licencji do gier komputerowych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje przychody z tytułu udzielania licencji swoim kontrahentom, na podstawie których są oni uprawnieni w szczególności do zwielokrotniania oraz rozpowszechniania (dystrybucji) aplikacji w postaci gier komputerowych. Realizacja usługi opiera się na umowie, która zawiera zapisy odnośnie przekazania praw własności: licencji na użytkowanie aplikacji (rozpowszechnianie, korzystanie i modyfikowanie aplikacji w formacie kodu obiektowego do użytku ogólnego), licencji na dostawę elektroniczną (rozpowszechnianie, sprzedaż, dystrybucję za pośrednictwem kontrahenta).

Przychód Spółki z tytułu udzielania licencji jest wynikiem realizacji umowy zawartej z kontrahentem, z siedzibą w Washington. Na podstawie wyżej wymienionej umowy Spółka uzyskuje wynagrodzenie (wielkość wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości sprzedaży licencjonowanych Produktów zrealizowanej przez kontrahenta).

Kontrahent przedstawia Spółce raport sprzedaży o wielkości sprzedaży danej aplikacji w przeciągu 30 dni po końcu każdego miesiąca kalendarzowego. W konsekwencji, Spółka dopiero w momencie otrzymania raportu od danego kontrahenta uzyskuje informację o wysokości należnego jej wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. Zazwyczaj ok. 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Raport przekazywany jest Spółce w okresach miesięcznych. 

Jednocześnie, do momentu otrzymania lub udostępnienia raportów, Spółka zna tylko przybliżone wielkości sprzedaży licencji do gier zrealizowanej przez kontrahenta. W konsekwencji Spółka nie jest w stanie dokładnie samodzielnie określić wielkości sprzedaży od danego kontrahenta, a w związku z tym uzyskanego przychodu.

Zatem, bazę do ustalenia należnego Spółce wynagrodzenia za dany okres miesięczny stanowią dostarczane przez kontrahentów raporty. Na ich podstawie Spółka wystawia kontrahentom faktury VAT z tytułu należnego jej wynagrodzenia co do zasady niezwłocznie po otrzymaniu raportu. Faktury VAT są wystawiane w dacie otrzymania raportu, ale dotyczą sprzedaży licencji do gier z poprzedniego miesiąca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym momentem powstania przychodu z tytułu sprzedaży licencji do gier komputerowych przez Spółkę (powstania obowiązku podatkowego) w podatku dochodowym od osób prawnych jest data wystawienia faktury VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem sprzedaży jest przekazanie określonych uprawnień do aplikacji, kontrahenci uzyskują prawo do czerpania korzyści ekonomicznych w określonym czasie z określonych praw. Zatem udzielenie licencji należy traktować jako zbycie prawa majątkowego. Według powyższego zastosowanie znajdzie ogólna zasada wyrażona w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, zgodnie z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »