Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.10.2014

Sprzedaż garażu a źródło przychodu w PIT

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni powinna sprzedaż garażu zakwalifikować jako inne źródło przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskaną przez Nią część ceny, stosownie do przypadającego Jej udziału, powinna zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy ujawnić jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 12 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nakładów na budowę garażu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nakładów na budowę garażu.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr IPTPB2/415-368/14-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 18 sierpnia 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 sierpnia 2014 r.). W dniu 27 sierpnia 2014 r. (data nadania 26 sierpnia 2014 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wraz z mężem S. L. na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zakupili w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej garaż położony w R. przy ul. M. Garaż został zbudowany przez sprzedawców p. S. na cudzym gruncie, którego właściciel nie był znany.

W dniu 31 grudnia 1999 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni S. L. Spadek po nim odziedziczyła Wnioskodawczyni oraz dzieci: A. L. i T. L., każde po 1/3. Postanowienie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku zostało wydane w dniu 17 kwietnia 2000 r.

W dniu 3 stycznia 2013 r. garaż został sprzedany G. K. za cenę 10 000 zł.

Uzyskana cena została podzielona pomiędzy współwłaścicieli garażu według przypadających im udziałów tj.:

  • Wnioskodawczyni otrzymała 6 666 zł 66 gr,
  • A. L. i T. L. po 1 666 zł 66 gr każde.

Każdy ze współwłaścicieli cyt. „w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. ujawnił przypadającą mu część ceny jako przychód z innych źródeł”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawczyni powinna sprzedaż garażu zakwalifikować jako inne źródło przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), a uzyskaną przez Nią część ceny tj. 6 666 zł 66 gr, stosownie do przypadającego Jej udziału, powinna zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy ujawnić jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.?

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie zawiera ustawowej definicji rzeczy, ani rzeczy ruchomej, ani nieruchomości. W związku z tym w niniejszej sprawie należy zastosować przepisy Kodeksu cywilnego. Przedmiotowy garaż został wybudowany na cudzym gruncie i jest trwale z tym gruntem związany, a więc należy go zakwalifikować jako część składową tego gruntu, zgodnie z art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Przepis art. 48 Kodeksu cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. W związku z wyrażoną w tym przepisie zasadą superficies solo cedit przedmiotowa umowa sprzedaży garażu w swej istocie jest umową, na mocy której sprzedawcy otrzymali zwrot wartości naniesienia (garażu) na cudzym gruncie i w związku z tym uzyskali przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), który powinien zostać ujawniony w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r., zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »