Sprzedaż działki z rozpoczętą budową domu a PIT

Pytanie podatnika: Wnioskodawca nabył do majątku wspólnego grunt składający się z 7 działek. W marcu 2013 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W 2014 r. Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowo-magazynowego i rozpoczął jego budowę, gdyż zamierzał wykorzystywać budynek na potrzeby prowadzonej działalności. Nabyte grunty nigdy nie zostały uznane za środki trwałe i nie stanowiły towarów handlowych w prowadzonej działalności. Wnioskodawca nie odliczał żadnych kosztów związanych z gruntem, ani nie zaliczał też do kosztów wydatków związanych z budową budynku. Czy sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową ww. budynku wywiera konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 5 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 24 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków sprzedaży wskazanych we wniosku składników majątku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 maja 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-202/16/ZK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 24 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

W kwietniu 2010 r. Wnioskodawca nabył do majątku wspólnego działki gruntowe, z przeznaczone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania „pod zabudowę usługową”. W 2014 r. Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowo-magazynowego. Obecnie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (handel i usługi), opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na „zasadach ogólnych”. W 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął budowę (po uprawomocnieniu się decyzji na budowę). Obecnie budynek jest w stanie surowym - Wnioskodawca nie posiada żadnej decyzji na użytkowanie - dalej znajduje się w budowie. Po zakończeniu budowy Wnioskodawca zamierzał wykorzystywać budynek na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i korzystał z obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z posiadanych faktur związanych z nabyciem towarów i usług związanych z budową ww. budynku. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać nabyty grunt z rozpoczętą budową.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 21 maja 2016 r. wskazano m.in., że:

 1. w dniu 5 marca 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie usług elektroenergetycznych, budowy linii wodociągowych oraz usług ciężkim sprzętem budowlanym (dźwigi, koparki, itp.),
 2. zakres prowadzonej działalności gospodarczej nie obejmuje i nigdy nie obejmował obrotu nieruchomościami,
 3. w 2010 r. Wnioskodawca nabył grunt składający się z 7 sąsiadujących ze sobą działek o łącznej pow. około 5.400 m2 (działki w górach są małe - rozdrobnione), a ich nabycie nastąpiło od 2 właścicieli,
 4. nabyte grunty nigdy nie zostały uznane za środki trwałe i nie stanowiły towarów handlowych; Wnioskodawca nie odliczał żadnych kosztów związanych z gruntem, nie zaliczał też do kosztów uzyskania przychodów,
 5. Wnioskodawca nabył grunt z zamiarem wykorzystywania pod uprawy rolne, np. siano, ziemniaki, itp. (w 2010 r. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej),
 6. Wnioskodawca nigdy nie zaliczał wydatków związanych z budową budynku do kosztów uzyskania przychodów,
 7. w 2016 lub 2017 r. Wnioskodawca zamierza sprzedać 4 nabyte działki w całości i 3 działki częściowo, o łącznej pow. około 4.800 m2,
 8.  budynek będzie w stanie surowym - bez instalacji, tynków, posadzek - zamontowane będą okna i drzwi zewnętrzne (stan surowy zamknięty).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową ww. budynku wywiera konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży gruntu wraz z rozpoczętą budową nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ budynek ten nie został wybudowany i oddany do użytkowania. Przedmiotem sprzedaży jest działka, której częścią składową jest rozpoczęta budowa, a w świetle przepisów Kodeksu cywilnego nie stanowi odrębnego przedmiotu własności. Wnioskodawca uważa, że budynku tego również nie można potraktować jako składnika majątkowego, stanowiącego środek trwały, bowiem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie sp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »