Sprzedaż działek z majątku prywatnego a VAT

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek w wykonaniu kilku transakcji nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 maja 2012 r., uzupełnionym pismami z dnia 5 lipca 2012 r. (data wpływu 9 lipca 2012 r.) oraz z dnia 25 lipca 2012 r. (data wpływu 26 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostawy działek. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 5 lipca 2012 r. oraz 25 lipca 2012 r. o doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Od 01.01.1995 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z żoną i synem. Przedmiotem działalności jest produkcja odzieży i dodatków do odzieży (szwalnia). Miejscem prowadzenia działalności jest. Spółka jest podatnikiem VAT. Poza działalnością w spółce Wnioskodawca nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej.
Dnia 13 września 1999 r. Wnioskodawca nabył aktem notarialnym wspólnie z żoną i synem do majątku osobistego (prywatnego) niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 0,22 ha w . Zakupiona nieruchomość stanowiła tereny podstrefy rekreacyjnej. Wnioskodawca wspólnie z żoną i synem wystąpili o warunki zabudowy na budowę budynku letniskowego, przyłącza wodociągowego i energetycznego z infrastrukturą techniczną na zakupionej działce.
W dniu 26.01.2000 r. Wnioskodawca dokupił do majątku prywatnego, również z żoną i synem, sąsiadującą działkę stanowiącą grunty orne o powierzchni 0,20 ha. W związku z nierozpoczęciem budowy domku letniskowego w ciągu dwóch lat od wydania decyzji o warunkach zabudowy, decyzja ta wygasła.
Dnia 22.08.2001 r. Wnioskodawca ponownie uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącą budowy kablowego przyłącza energetycznego i przyłącza wodociągowego. Dnia 15.12.2003 r. Starostwo Powiatowe działając z urzędu wprowadziło zmiany w ewidencji gruntów. Posiadane przez Wnioskodawcę, jego żonę i syna działki (wcześniej oznaczone jako niezabudowane grunty orne) zostały wyłączone z produkcji rolniczej i zakwalifikowane do zurbanizowanych terenów niezabudowanych oznaczonych symbolem Bp.
Pod koniec 2008 r. Wnioskodawca wraz z żoną i synem kolejny raz wystąpili o warunki zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Dnia 12.02.2009 r. uzyskali decyzję o ustaleniu warunków zabudowy na budowę budynku mieszkalnego. Mimo ponawianych zamierzeń w zakresie budowy najpierw domku letniskowego, później domu mieszkalnego, nie udało im się zrealizować tej inwestycji. W międzyczasie sytuacja rodziny Wnioskodawcy uległa znacznemu pogorszeniu. Także kryzys na rynku odzieżowym spowodował spadek zamówień na wyroby produkowane przez Spółkę. Kłopoty Spółki przełożyły się bezpośrednio na pogorszenie prywatnej sytuacji życiowej.
Wobec powyższego Wnioskodawca wraz z żoną i synem podjął decyzję o zniesieniu współwłasności nieruchomości i podziale działek:

  • działki na 6 działek
  • działki na 5 działek

Po zniesieniu współwłasności 6 działek stanowi wyłączną własność Wnioskodawcy i jego żony na prawach ustawowej wspólności małżeńskiej, 5 działek stanowi wyłączną własność syna. Na dwóch działkach ustanowiono ponadto służebność dojazdu. Aktualnie, w zależności od potrzeb zamierzają sprzedać część, a nawet wszystkie działki.
W pismach stanowiących uzupełnienia przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie jest i nie był rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaró...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »