Sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów rolnych a napoje alkoholowe

Zapytanie nr 8363 do ministra finansów w sprawie sprzedaży cydru i perry w kontekście ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Eksperckie portale rolnicze informują, że sprzedawać bezpośrednio wolno „rolnikowi, który przetworzy to, co sam wyhodował lub uzyskał z uprawy - pod warunkiem, że nie zatrudnia w tym celu innych osób, nie prowadzi działów specjalnych i nie wytwarza wyrobów opodatkowanych akcyzą” (www.farmer.pl).

Informacje te opierane są na zapisie Art. 1 ust. 2 ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który stwierdza, że „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów”.

Natomiast w odpowiedzi na moje zapytanie nr 8234, pan Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów poinformował: „Przyjęta przez Sejm w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699), zwana dalej: „ustawą” reguluje zasady opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.(…) Podstawową formą opodatkowania tych przychodów, będzie opodatkowanie na ogólnych zasadach według skali podatkowej (18% i 32%)”.

W cytowanej odpowiedzi czytamy również: „Stąd też w definicję produktów rolnych, których sprzedaż podlega zwolnieniu wpisują się owocowe dżemy, konfitury i soki, które mogą być wytwarzane (w sposób typowy dla gospodarstwa rolnego) przez rolników z owoców pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego”

Panie Ministrze,

Cydr (lub perry), produkt opodatkowany podatkiem akcyzowym, będąc napojem wyprodukowanym na bazie soku jabłkowego, może pochodzić z owoców pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, typowy dla gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. Czy sprzedaż bezpośrednia „przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu” jest z definicji powiązana z opodatkowaniem przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
  2. Czy cydr (lub perry) może być sprzedawany w ramach sprzedaży bezpośredniej, jeżeli jest wyprodukowany z owoców pochodzących z własnej uprawy, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy?
  3. Dlaczego cydr (lub perry) nie jest „wpisany w definicję produktów rolnych, których sprzedaż podlega zwolnieniu”, skoro może być wytwarzany „z produktów pochodzących z własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym” (por. odpowiedź podsekretarza stanu w MF, p. J. Nenemana)?

Mirosław Maliszewski

Odpowiedź na zapytanie nr 8363 w sprawie sprzedaży cydru i perry w kontekście ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Odpowiadając na wystąpienie Wicemarszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego z dnia 7 lipca 2015 r., przy którym załączono zapytanie nr 8363 Posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie sprzedaży cydru i perry w kontekście ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, uprzejmie informuję.

Na po...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »