Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.08.2014

Sprzedaż apartamentów a stawka VAT

Pytanie podatnika: Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sprzedaż przedmiotowych apartamentów będzie opodatkowana obniżoną stawką podatku od towarowi usług zgodnie z art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust.2 i art. 146a pkt 2) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, to jest stawką 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży apartamentów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy sprzedaży apartamentów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będąc podatnikiem podatku od towarów i usług zrealizuje inwestycję, polegającą na budowie zespołu budynków usługowych o funkcji turystycznej i handlowej, składającego się z obiektu budynku parterowego (budynek B) i budynku średniowysokiego (budynek A). Zespół budynków posiadać będzie 9 kondygnacji nadziemnych i będzie dwu klatkowy. Zgodnie z ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę opisywany zespół budynków został zaliczony – w myśl załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) - do XIV kategorii obiektów budowlanych - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość, na której zostanie zrealizowana przedmiotowa inwestycja, obowiązuje plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość ta położona jest na terenie zabudowy pensjonatowej, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy hotelowej. Wobec powyższego, budowany przez Spółkę zespół budynków zostanie przez Nią sklasyfikowany do działu XII Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) - wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) - jako budynki niemieszkalne, przy czym budynek średniowysoki (budynek A) do grupy 121 Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, a budynek parterowy (budynek B) do grupy 123 Budynki handlowo - usługowe.

W przedmiotowym zespole budynków znajdować się będzie łącznie 121 lokali, w tym 1 lokal o funkcji handlowej (który zlokalizowany będzie w budynku parterowym - budynku B) i 120 apartamentów (które będą położone w budynku średniowysokim - budynku A) – to jest lokali przeznaczonych do rekreacji indywidualnej. Lokale te, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903 ze zm.), będą lokalami samodzielnymi (tzn. stanowić będą wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb przeznaczonych na pobyt ludzi) i będą mogły stanowić przedmiot odrębnej własności i obrotu prawnego, jako że zostaną dla nich założone nowe (oddzielne) księgi wieczyste. Z apartamentami związane będą udziały w nieruchomości wspólnej, którą stanowić będzie współwłasność działki, na której zostanie wybudowany zespół budynków oraz części wspólne wybudowanego na tej działce zespołu budynków oraz urządzenia na niej usytuowane, służące do użytku właścicieli wszystkich lokali, który odpowiadać będzie stosunkowi powierzchni użytkowej nabywanego lokalu do powierzchni użytkowej wszystkich lokali. Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarowi usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) apartamenty te staną się odrębnymi od budynku towarami i stanowić będą samodzielny przedmiot czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Samodzielność lokali, jako lokali użytkowych, zostanie stwierdzona w zaświadczeniach, wydanych przez Starostę, przy czym apartamenty, o których mowa wyżej, zostaną określone w tych zaświadczeniach jako lokale użytkowe - apartamenty. Apartamenty, zgodnie z treścią przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 ze zm.), będą spełniać pod względem technicznym warunki lokali mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, to jest w szczególności:

  • stanowić będą zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego (§ 3 pkt 9 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku),
  • pomieszczenia mieszkalne w apartamentach (to jest pokoje, sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi - § 3 pkt 10 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku) i aneksy kuchenne, stanowiące część pokojów przeznaczonych na pobyt dzienny, będą mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym (§ 93 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku),
  • apartamenty będą posiadać aneksy kuchenne, które będą mogły być wyposażone przez Nabywców w trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew i będą mieć układ przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i urządzenie miejsca pracy oraz zastosowana w nich będzie wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także zapewnione zostanie odprowadzenie powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym (§ 92 i § 93 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku),
  • w zaprojektowanych w apartamentach łazienkach możliwe będzie zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej, automatycznej pralki domowej (§ 92 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku), -w apartamentach zaplanowano także przestrzeń składowania oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej, o odpowiedniej szerokości (§ 92 i § 95 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku).

Apartamenty będą wykorzystywane w różny sposób, zależnie od potrzeb Nabywców – w niektórych przypadkach będą stałym miejscem zamieszkania, winnych wykorzystywane będą na własny pobyt rekreacyjny, a jeszcze inni nabywcy zamierzają je wynajmować osobom trzecim.

Wnioskodawca w aktach notarialnych, dokumentujących przedwstępne umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i sprzedaży, każdorazowo oświadcza, że apartamenty, będące przedmiotem umowy, spełniać będą pod względem technicznym warunki lokali mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z treścią przepisów wyżej powołanego rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Umowy przyrzeczone, tzn. umowy ustanowienia odrębnej własności apartamentowi umowy ich sprzedaży zostaną zawarte przed końcem 2016 roku – aktualnie Strony wskazują w umowach przedwstępnych termin zawarcia umów przyrzeczonych do dnia 31 marca 2016 roku.

Apartamenty mieć będą zatem charakter mieszkalny, tzn. umożliwiać będą stały pobyt ludzi i zaspokajanie ich potrzeb mieszkaniowych i tym samym nie będą się różnić od typowych mieszkań - a budynek średniowysoki (budynek A), w którym lokale te będą się znajdować, będzie mieć cechy całorocznego domu mieszkalnego - z uwagi na konstrukcję oraz użyteczność tego budynku i lokali. Apartamenty te cechować będzie pełna funkcjonalność m.in. w postaci doprowadzenia przyłączy wszystkich mediów, wydzielenia pomieszczeń sanitarnych, pokoi oraz zaprojektowania miejsca na aneksy kuchenne w pomieszczeniac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »