Spotkania firmowe a przychód dla pracownika. Czy trzeba zapłacić PIT?

Udział w spotkaniu firmowym zazwyczaj powoduje powstanie u pracownika przychodu, który należy doliczyć do wynagrodzenia i opodatkować PIT. Przychód powstaje jednak tylko u osób, które faktycznie uczestniczą w spotkaniu. Warto jednak sprawdzić, kiedy udział pracownika w spotkaniu firmowym nie będzie skutkować koniecznością zapłacenia podatku.

Zwróćmy uwagę, że z definicji przychodów pracownika zawartej w przepisach ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wynika, że ustawodawca zaliczył do niej nie tylko otrzymane pieniądze, lecz także świadczenia, które przybrały postać rzeczy, wykonywania usług bądź udostępniania rzeczy lub praw. Tak szerokie zdefiniowanie zakresu przychodu pracownika wskazuje, że w każdym przypadku, którego źródłem jest stosunek pracy, a w którym uzyska on realną korzyść, będzie to rodzić obowiązek zwiększenia jego przychodu.

Przychód z nieodpłatnych świadczeń

Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika związanych ze stosunkiem pracy zalicza się zatem między innymi różnego rodzaju spotkania o charakterze imprez integracyjnych, a w zasadzie ich wartość. Stanowisko to potwierdza m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2012 r., nr IBPBII/1/415-223/12/HK. Wyjaśniono w niej, że świadczeniem nieodpłatnym będzie wartość udziału w spotkaniu świątecznym sfinansowanym przez pracodawcę. Wartość tego świadczenia to koszt jednostkowy udziału poszczególnych uczestników w imprezie. Zatem przychód powstanie jedynie u tych osób, które faktycznie uczestniczyły w spotkaniu.
Wartość świadczenia przypadającego na każdego uczestnika spotkania należy obliczyć, dzieląc sumę kosztów zorganizowania tego spotkania przez liczbę osób w nim uczestniczących bądź zaproszonych lub też tych, które zadeklarowały chęć uczestnictwa – jeżeli takie deklaracje zbierano, np. sporządzając stosowną listę – a następnie tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko i wyłącznie osobom faktycznie uczestniczącym w tym spotkaniu. Kwestię ustalenia liczby osób faktycznie uczestniczących w spotkaniu świątecznym i związane z nią trudności należy uznać za problem organizacyjny możliwy do rozwiązania. Przyjęcie powyższego stanowiska potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 1998 r., sygn. akt I SA/Ka 1719/96. Sąd stwierdził w nim, że ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego. To, że jednostka nie dochowa należytej staranności, aby zadbać o ustalenie liczby i personaliów osób, które de facto biorą udział w spotkaniu świątecznym, nie oznacza, że u tychże osób nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie brak ze strony firmy takiego działania organizacyjnego, na podstawie którego można byłoby ustalić liczbę osób uczestniczących w spotkaniu nie oznacza, że powstaje przychód u osób, które nie biorą udziału w tymże spotkaniu. Potwierdzone zostało również, że w razie gdy pracownicy są imiennie zapraszani na spotkanie, a koszt spotkania to wielokrotność liczby uczestników, koszt jednostkowy jest możliwy do określenia. Taki koszt należy zatem przypisać tym osobom, które w spotkaniu brały udział i od jego wartości, łącznie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy, obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »