Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.11.2012

Spotkania biznesowe z kontrahentami w kosztach podatkowych

Z uzasadnienia: Wydatki poniesione na organizację spotkania w miejscowości, w której spółka nie ma biura stanowią koszty reprezentacji i nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów . Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy jest to, czy w danej miejscowości spółka posiada biura. Wydatki na spotkania zawsze stanowić będą koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak (sprawozdawca), Sędziowie NSA Tomasz Zborzyński, WSA del. Beata Cieloch, Protokolant Barbara Mróz, po rozpoznaniu w dniu 24 października 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 966/10 w sprawie ze skargi P. spółki z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie,
2) zasądza od P. spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZADADNIENIE

Wyrokiem z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 966/10) uwzględnił skargę P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. - nazywaną dalej "Spółką", i uchylił interpretację Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika, że Spółka wystąpiła o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. We wniosku przedstawiła następujący stan faktyczny. Spółka organizuje spotkania z kontrahentami, podczas których omawiane są kwestie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każdy wydatek dotyczący spotkania jest proporcjonalny do rangi spotykających się osób (kontrahentów). Spotkania odbywają się zarówno w biurze Spółki (wówczas podawana jest kawa, herbata, słodycze, etc.), jak i poza nim, np. w restauracji - w tym przypadku Spółka ponosi koszt posiłku. Spółka organizując spotkanie nie działa w celu "wykreowania, czy utrwalenia pozytywnego wizerunku", ale w celu omówienia konkretnych spraw związanych ze współpracą z danym kontrahentem. Spotkania nie mają charakteru wystawnej imprezy. Nie są to okazałe posiłki, które miałyby na celu "uwypuklenie zasobności" Spółki. W związku z powyższym Spółka zadała organowi następujące pytanie: czy wydatki ponoszone w związku z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami (w tym wydatki na nabycie drobnego poczęstunku, napojów, zapłata za posiłek w restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki? Spółka stanęła na stanowisku, że ponoszone wydatki nie mają charakteru reprezentacyjnego. Opisana we wniosku praktyka jest powszechnie spotykana i nie jest niczym nadzwyczajnym. Tym samym, opisane powyżej wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.p.".

Minister Finansów w interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 grudnia 2009 r., powołując się na art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p., uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, co do wydatków poniesionych w związku z spotkaniami w jej siedzibie. W pozostałym zakresie ocenił je jako nieprawidłowe. Przez reprezentację organ rozumie każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku i ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację nie muszą nosić cech okazałości, wystarczy, że podatnik ponosi je w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. W ocenie organu, wydatki poniesione poza biurem Spółki wiążą się z kreowaniem pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów. Zakup posiłków w restauracji należy rozumieć jako "usługę gastronomiczną", o której jest mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.

W związku z odmową usunięcia naruszenia prawa przez organ interpretacyjny, Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę. Podniesiono w niej zarzut naruszenia art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. oraz art. 120 i art. 121 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Spółka wniosła o uchylenie interpretacji indywidualnej w części, w której organ podatkowy uznał jej stanowisko za nieprawidłowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał skargę za zasadną. Uzasadniając swoje stanowisko, sąd zauważył, że istota sporu sprowadza się do ustalenia znaczenia zwrotu "koszty ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »