Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2017

Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej

Pytanie podatnika: Czy do kary umownej za opóźnienie wykonania umowy ma zastosowanie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT i czy tym samym kara jest potrącalna w dacie jej poniesienia i w przypadku, gdy dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy to stanowi ona koszt uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości każdego roku, którego dotyczy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017r.) uzupełnionym w dniu 10 maja 2017 r. (data wpływu 12 maja 2017r.) na wezwanie z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.10.2017.1.KK o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest podmiotem prawa hiszpańskiego, posiadającym siedzibę oraz miejsce zasadniczej działalności na terytorium Hiszpanii. W związku ze zleceniami realizowanymi na terytorium Polski Wnioskodawca utworzył na terytorium Polski zagraniczny zakład w rozumieniu polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i rozlicza się z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie dochodów osiągniętych na terytorium Polski, w zakresie, w jakim można je przypisać zagranicznemu zakładowi Wnioskodawcy w Polsce.

Wnioskodawca zawarł w marcu oraz kwietniu 2014 r. umowy konsorcjum z innymi podmiotami - tj. z spółką prawa polskiego „R.” sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz spółką prawa hiszpańskiego „C.” SA. Umowy powyższe są tożsame co do przedmiotu umowy, uczestników konsorcjum, osoby zamawiającego, sposobu wewnętrznych rozliczeń wewnątrz konsorcjum, sposobu fakturowania i zakresu odpowiedzialności uczestników konsorcjum.

W oparciu o ww. umowy konsorcjum uczestnicy konsorcjum wspólnie realizują usługę na rzecz zamawiającego, spółki prawa polskiego („Zamawiający”) polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych na węzłach kolejowych w lokalizacji określonej w odpowiedniej umowie z Zamawiającym. W odniesieniu do udziału uczestników konsorcjum we wszelkich aktywach prawach, udziałach, zobowiązaniach a także zyskach i stratach, Spółka posiada 50% udziałów.

Z uwagi na niezawinione przez konsorcjum opóźnienie w wykonaniu części usługi Zamawiający (realizując postanowienia umowy) notą obciążeniową nałożył na konsorcjum karę umowną, za wydłużenie realizacji umowy. Kara ta, zgodnie z zapisami umownymi wynosi 0,05% ceny za każdy dzień opóźnienia.

Nałożona kara umowna odnosi się do okresu X dni całkowitego opóźnienia, przy czym Y dni opóźnienia dotyczyło listopada i grudnia 2015 roku, a X-Y dni opóźnienia dotyczyło 2016 roku. Kwestionując m.in. zasadność nałożenia i wysokość wspomnianej powyżej kary umownej, konsorcjum (w tym Wnioskodawca) przystąpiło do sporu sądowego z Zamawiającym, przy czym Wnioskodawca występuje w powyższym sporze po stronie powodowej. Na dzień sporządzenia niniejszego wniosku spór nie zosta...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »