Sposób doręczenia faktury korygującej

Pytanie podatnika: Czy wpis w książce nadawczej Wnioskodawcy, dokumentujący wysyłkę listu zwykłego wraz z fakturą korygująca do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, o której mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2014 r. (data wpływu 29 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu doręczenia faktury korygującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu doręczenia faktury korygującej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 28 marca 2014 r. znak IPPP2/443-79/14-2/KOM (skutecznie doręczone dnia 2 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność w zakresie ochrony osób oraz ochrony i dozoru mienia, posiadając w tym zakresie stosowne licencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z prowadzoną działalnością co miesiąc wystawianych jest kilkadziesiąt tysięcy faktur oraz kilka tysięcy faktur korygujących. Większość faktur korygujących wystawianych jest przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dotychczas te faktury korygujące wysyłane były listami poleconymi. Pomimo tego, niewiele osób odsyłało te faktury korygujące z potwierdzeniem ich otrzymania. Wnioskodawca planuje zaniechać wysyłania faktur korygujących do osób fizycznych listami poleconymi na rzecz wysyłki listem zwykłym. Potwierdzeniem wysłania takiej faktury listem zwykłym byłby odpowiedni wpis w książce nadawczej Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu z dnia 7 kwietnia 2014 r. (data wpływu 9 kwietnia 2014 r.) Wnioskodawca wskazał, że potrzeba wystawienia faktur korygujących, które są wysyłane do osób fizycznych wynika z trzech powodów: zawarcia aneksów do umów zmniejszających wynagrodzenie należne Wnioskodawcy za daną usługę, zawarcia porozumień na mocy, których Wnioskodawca udziela na określony okres klientowi rabatu od wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy, czasowego zawieszenia świadczenia umowy na podstawie wniosku klienta.

Te aneksy/porozumienia w sprawie rabatów oraz wnioski o zawieszenie świadczenia usługi trafiają w pierwszej kolejności do właściwych działów Spółki (innych niż dział odpowiedzialny za fakturowanie). Dopiero po określonym czasie te dokumenty trafiają do działu odpowiedzialnego za fakturowanie. Możliwe są więc sytuacje, że dokumenty te trafiają do działu fakturowania już po wystawieniu faktury za dany okres rozliczeniowy, gdzie z zawartego aneksu, porozumienia lub wniosku klienta wynika, że za dany okres rozliczeniowy rzeczywista kwota na fakturze winna być inna, niż ta która znalazła się na już wystawionej fakturze (lub faktura w ogóle nie powinna być wystawiona w przypadku zawieszenia świadczenia usług). Właśnie w takich sytuacjach powstaje konieczność wystawiania faktur korygujących.

Z posiadanej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynikać będzie, że nabywca usługi wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w wysłanej fakturze korygującej. Podpisane przez nabywcę usługi aneks oraz porozumienie w sprawie rabatu wskazywać będzie wprost właściwą kwotę za usługę w danym miesiącu, w przypadku zaś zawiadomienia o zawieszeniu świadczenia usługi, świadczyć o tym będzie to zawiadomienie wraz z treścią zawartej umowy (umowa przewiduje zawieszenie płatności nabywcy usługi w razie zawieszenia jej świadczenia).

Dokumentami potwierdzającymi okoliczność wystawienia faktury korygującej będzie aneks lub porozumienie podpisane zarówno przez nabywcę usługi, jak i Wnioskodawcę, jak również wniosek o zawieszenie świadczenia usługi; o wszystkich tych dokumentach będzie miał wiedzę nabywca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wpis w książce nadawczej Wnioskodawcy, dokumentujący wysyłkę listu zwykłego wraz z fakturą korygująca do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej, o której mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka jako Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wysłanie faktury korygującej do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej listem zwykłym, który to fakt wysyłki jest odnotowany w książce nadawczej Wnioskodawcy, w sposób należyty dokumentuje próbę doręczenia faktury korygującej.

Podstawą takiego twierdzenia jest cel wprowadzenia przez ustawodawcę obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Za pomocą tego wymogu ustawodawca zmierza do osiągnięcia takiego celu, aby uprawnienie (po stronie sprzedawcy) do skorygowania podatku należnego powstawało jako korelat obowiązku (po stronie nabywcy) do pomniejszenia podatku naliczonego. Stąd warunek, że zmniejszenie podatku naliczonego u sprzedawcy może nastąpić wówczas, gdy u nabywcy powstał obowiązek skorygowania podatku naliczonego. W takiej bowiem sytuacji zapewniona zostanie ochrona budżetu, czy to przed wyłudzeniami (jakie mogłyby następować przy fikcyjnych korektach), czy to w ogóle przed nieuczciwymi nabywcami, którzy mogą nie akceptować skutków korekt (zmniejszenia podatku naliczonego). Wydaje się także, że zupełnie inaczej należałoby podchodzić do korekt podatku należnego w przypadku, gdy korekty te dotyczą czynności wykonanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności bąd...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »