Spór o Mały ZUS Plus - MRPiPS odpowiada

Nieprecyzyjne brzmienie przepisów powodowało i wciąż powoduje, że wśród płatników składek i zainteresowanych tą problematyką środowisk wstępują wątpliwości co do ich obowiązującej wykładni. Podjęcie stosownej inicjatywy leży w tym wypadku w gestii Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które formalnie odpowiada za przepisy dotyczące „Małego ZUS plus”. Poczyniono już w tym kierunku odpowiednie kroki; MRiT przygotowało zmianę przepisu art. 18c ust. 11 pkt 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 2422 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od 2024 r. przez przedsiębiorców opłacających obniżone składki w latach 2019-2021

Szanowna Pani Minister,

przepisy art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2023.1230 t.j. z dnia 2023.06.29) określają prawo do zastosowania ulgi Mały ZUS Plus po spełnieniu określonych w tychże przepisach wymogów. Zaś zgodnie z art. 18c ust. 11 określają przesłanki, wobec których ulgi te nie przysługują. Z ulgi Mały ZUS Plus można skorzystać w cyklicznych 5-letnich okresach.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął interpretację, że przedsiębiorcy, którzy opłacali preferencyjne składki w latach 2019-2021, mają prawo do ponownego skorzystania z ulgi w ramach Małego ZUS Plus od stycznia 2025 r. Odmienne stanowisko przyjmuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który uważa, że przedsiębiorcy, o których mowa powyżej, mają prawo do ponownego korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od stycznia tego roku.

Niepokojące są informacje umieszczone na stronie internetowej rzecznika, dotyczące działań pracowników ZUS skierowanych do przedsiębiorców, którzy składają wnioski o ulgę Mały ZUS Plus od stycznia tego roku. Jak wskazuje RMiŚP, ZUS blokuje, unieważnia i odrzuca dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące preferencyjnego oskładkowania Mały ZUS Plus. Dodatkowo, jak informuje RMŚiP, “Zakład przestrzega o możliwości nałożenia kary grzywny w wysokości do 5000,00 złotych za składanie rzekomo nieprawidłowych dokumentów ubezpieczeniowych, pomimo iż nie dysponuje prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego”.

Ponadto, jak wskazuje rzecznik, “Zakład informuje o możliwości wstrzymania wypłaty zasiłku chorobowego, pomimo iż dokonanie zgłoszenia z kodem właściwym dla ww. preferencji składkowej w żaden sposób nie odpowiada żadnej z przesłanek do wstrzymania wypłaty zasiłku wskazanej w art. 66 ustawy zasiłkowej. Wskutek działań Zakładu przedsiębiorcy w systemie e-WUŚ (elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców) widnieją jako osoby nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomimo iż sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej jest równoznaczny z podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym oznacza, iż mają oni bezwzględne prawo do świadczeń”.

Rzecznik zwrócił się do Pani Minister jako organu nadzorującego zgodność działań zakładu z obowiązującymi przepisami prawa o podjęcie działań naprawczych.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Jakie jest stanowisko ministerstwa odnośnie do ponownego korzystania z Małego ZUS Plus od stycznia 2024 roku przez przedsiębiorców, którzy korzystali z tych ulg w latach 2019-2021?
 2. Czy ministerstwu znane są działania ZUS wobec przedsiębiorców, które wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Czy takie sytuacje rzeczywiście mają miejsce?
 3. Ile wniosków dotyczących ulgi Mały ZUS Plus wpłynęło do ZUS od stycznia 2024 r.? Ile z tych wniosków zostało przez ZUS odrzuconych?
 4. Czy obecnie toczą się postępowania w związku ze złożeniem wniosków dotyczących ulgi Mały ZUS Plus? Jeśli tak, to ile i w jakim przedmiocie?
 5. Czy ministerstwo zamierza podjąć działania naprawcze, o które apelował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Jeśli tak, to kiedy?

Posłanka Karina Anna Bosak

27 marca 2024 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 2422 w sprawie korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od 2024 r. przez przedsiębiorców opłacających obniżone skł...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »