Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.08.2016

Spłata na rzecz małżonka jako wydatek mieszkaniowy

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, przy tak przedstawionym stanie faktycznym może skorzystać z prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, a spłatę może traktować jako prawo nabycia spółdzielczego prawa do lokalu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), uzupełnionym w dniu 11 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 2 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.
W dniu 9 stycznia 2015 r. w Kancelarii Notarialnej nastąpiło poświadczenie spadku po zmarłym 3 grudnia 2014 r. w S. ... Na podstawie ustawy prawo do dziedziczenia nabyli: syn w udziale 1/2 części, oraz córka (Wnioskodawczyni) w udziale 1/2 części. Spadkodawca był właścicielem lokalu mieszkalnego o pow. 88 m² położonego w S. W dniu 26 czerwca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej w S Wnioskodawczyni i jej brat umową sprzedaży zbyli nabyte poprzez dziedziczenie prawo własności do lokalu mieszkalnego za kwotę 205.000 zł, tj. po 102.500 zł za każdy udział. Wnioskodawczyni w dniu 14 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Notarialnej podpisała umowę majątkową małżeńską, w której to małżonkowie ustanowili w ich małżeństwie rozdzielność majątkową. Małżonkowie oświadczyli, że znane są im skutki prawne zawartej umowy majątkowej małżeńskiej, a w szczególności, że każdy z małżonków, zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie jak również, że mogą powoływać się na niniejszą umowę majątkową. Małżonkowie oświadczyli, że w czasie obowiązywania w ich małżeństwie ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej na majątek wspólny nabyli między innymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu będące w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „..”. Małżonkowie dokonali częściowego podziału majątku wspólnego w ten sposób, że począwszy od dnia 14 kwietnia 2016 r. Wnioskodawczyni przysługuje na zasadzie wyłączności spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w S. Małżonkowie ustalili, że Wnioskodawczyni uiści tytułem spłaty na rzecz małżonka kwotę 100.000 zł, którą to kwotę Wnioskodawczyni zobowiązuje się zapłacić na rzecz męża, przelewem na jego rachunek bankowy, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2016 r. i odnośnie wykonania tego zobowiązania Wnioskodawczyni poddaje się wprost egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Małżonkowie ponadto oświadczyli, że dokonany przez nich częściowy podział majątku wspólnego jest podziałem definitywnym jeśli chodzi o majątek dzielony aktem notarialnym, oraz że podział ten wyczerpuje ich wzajemne roszczenia wobec majątku wspólnego dzielonego i zrzekają się również na przyszłość względem siebie jakichkolwiek pretensji i roszczeń z tego tytułu. Wnioskodawczyni dokonała przelewu 100.000 zł tytułem spłaty małżonka z pieniędzy nabytych ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w mieszkaniu, które nabyła w drodze podziału majątku mieszka nieprzerwanie od dnia 15 grudnia 2010 r. do chwili obecnej. Podział majątku dotyczył tylko tego mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawczyni, przy tak przedstawionym stanie faktycznym może skorzystać z prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, a spłatę może traktować jako prawo nabycia spółdzielczego prawa do lokalu?

Zdaniem Wnioskodawczyni spłacając swojego męża, nabyła prawo do własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a zatem spełniła przesłanki wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 131 i nie jest zobowiązana do zapłacenia podatku z tytułu zbycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że uzyskane przez Wnioskodawczynię środki pieniężne z tytułu odpłatnego zbycia w 2015 r. udziału w mieszkaniu nabytym w wyniku spadku po ojcu zmarłym w 2014 r., stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »