Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.07.2014

Spłata kredytu przez rodziców a podatek od spadków i darowizn

Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych spłaty rat kredytu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 09.12.2005 r. Wnioskodawca zawarł umowę kredytu hipotecznego w banku na zakup lokalu mieszkalnego. Z uwagi na brak zdolności kredytowej stronami umowy kredytowej – współkredytobiorcami zostali jednocześnie jego rodzice. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej zobowiązani do spłaty zaciągniętego kredytu zostali wszyscy trzej współkredytobiorcy, a na nieruchomości została ustanowiona hipoteka zwykła i kaucyjna oraz wystawione weksle „in blanco”. Właścicielem mieszkania na mocy aktu notarialnego Wnioskodawca został w dniu 22.01.2007 r. Od samego początku cały zaciągnięty kredyt (kapitał i odsetki) spłacało zgodnie z harmonogramem tylko dwóch wspólkredytobiorców – jego rodzice. W lutym 2008 r., w toku spłaty kredytu, Wnioskodawca uznał za zasadne powiadomienie Urzędu Skarbowego w Przysusze o fakcie spłaty wierzytelności banku z tytułu zaciągniętego kredytu przez jego rodziców. Na okoliczność tę Wnioskodawca wypełnił dwie deklaracje. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, oddzielnie dla ojca i matki, w sposób odzwierciedlający udział równy kredytobiorców w spłacie kredytu, tzn. po 1/3 udziału. Po zapoznaniu się ze sprawą urzędnik właściwego urzędu skarbowego przekazał informację, iż do zaistniałej sytuacji nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93 poz. 768 z późn. zm.) i ten stan faktyczny nie podlega zgłoszeniu, uznając jednocześnie za niecelowe przyjęcie deklaracji. W konsekwencji deklaracja nie została złożona w urzędzie.

W sierpniu 2008 r. pierwotnie zaciągnięty w banku kredyt został refinansowany w Banku Millennium z zachowaniem dotychczasowych kredytobiorców. Na nieruchomości została ustanowiona hipoteka kaucyjna. Spłata kredytu jest nadal kontynuowana przez rodziców (współkredytobiorcy) do dnia dzisiejszego.

W związku z ww. okolicznościami jakie miały miejsce w Wnioskodawcy sprawie, z uwagi na trwającą spłatę kredytu przez jego rodziców, oraz ze względu na niejednoznaczny stan prawny dotyczący Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do spłaty wierzytelności przy współodpowiedzialności wszystkich kredytobiorców, w dniu 14.05.2014 r. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przysusze. W dniu 16.05.2014 r. Wnioskodawcy zapytanie zostało przesłane do Krajowej Informacji Podatkowej. W związku z niespełnieniem wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa Wnioskodawca zwraca się z prośbą o interpretację zarówno stanu przeszłego, jak i przyszłego.

Planowany termin zakończenia spłaty kredytu przypada na maj 2016 r. Z chwilą zakończenia kredytu ustanie zobowiązanie solidarne wszystkich kredytobiorców wobec banku i w pełni Wnioskodawca stanie się właścicielem mieszkania tj. zostanie usunięty wpis z księgi wieczystej o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku.

W międzyczasie Wnioskodawca planuje wystawić lokal mieszkalny na sprzedaż, z którego tytułu otrzyma środki pieniężne. Istnieje prawdopodobieństwo, iż otrzymanie tych środków nastąpi przed planowanym zakończeniem kredytu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy fakt solidarnej spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
  2. Czy okoliczność spłaty kredytu hipotecznego i wykreślenia wpisu o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z księgi wieczystej implikuje po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn?
  3. Czy wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadku i darowizn będzie miała ewentualna późniejsza sprzedaż nieruchomości w trakcie trwania spłaty kredytu i czy otrzymanie środków pieniężnych ze sprzedaży, mając na uwadze fakt spłaty kredytu przez dwóch współkredytobiorców (rodziców), powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o spadkach i darowiznach... W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w któ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »