Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

14.09.2018

Spadek z przeszłości: Odnowienie obowiązku podatkowego

Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.

Stan faktyczny

Spadkodawczyni A.K zmarła 9 grudnia 1980 r. Spadek po niej na podstawie ustawy nabyły jej dzieci – L.W. (Wnioskodawczyni) oraz synowie: S.K. i M.K. – wszyscy po 1/3. Wnioskodawczyni nie odprowadziła podatku od spadków i darowizn od nabytego przez siebie udziału w majątku spadkowym. W dniu 6 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy postanowieniem wydanym w sprawie stwierdził, że spadek po A.K. na podstawie ustawy nabyli L.W. (Wnioskodawczyni) oraz synowie: S.K. i M.K. – wszyscy po 1/3. Orzeczenie uprawomocniło się 28 czerwca 2018 r.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w rozpatrywanej sprawie doszło do przedawnienia obowiązku podatkowego w związku z nabyciem przez Wnioskodawczynię spadku po matce?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawczyni, w rozpatrywanej sprawie doszło do przedawnienia obowiązku podatkowego w związku z nabyciem spadku po jej zmarłej matce.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych – zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn wynika zaś, że w wypadku dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otwarcia spadku. W niniejszej sprawie obowiązek ten powstał 9 grudnia 1980 r., tj. w dniu śmierci A.K. Podkreślenia wymaga, że 1 stycznia 1981 r. w życie weszła ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych. Zgodnie z art. 54 tej ustawy – zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia 1981 r.) przedawniają się w terminie określonym w art. 30 tej ustawy (tj. w terminie 5 lat) liczonym od końca 1980 r.

Mając na uwadze powyższe przepisy, dojść należy do wniosku, że zobowiązanie podatkowe Wnioskodawczyni uległo przedawnieniu, czego nie zmienia postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane w 2018 r.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629 ze zm.) – do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2007 r.), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 6 czerwca 2018 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy postanowienie (prawomocne z dniem 28 czerwca 2018 r.), na mocy którego spadek po zmarłej 9 grudnia 1980 r. matce Wnioskodawczyni nabyły dzieci, w tym Wnioskodawczyni, wszyscy w udziale wynoszącym 1/3. Zdaniem Wnioskodawczyni, zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, czego nie zmienia postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane w 2018 r.

Spadek jest instytucją regulowana przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy Kodeks cywilny – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Art. 924 ww. ustawy stanowi, że spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast w myśl art. 925 spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie Sądu ma natomiast charakter deklaratoryjny i stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego).

W rozpatrywanej sprawie – z uwagi na fakt nabycia ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »