Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.09.2012

Skutki wniesienia wierzytelności aportem

Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2012 r. (data wpływu 28 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia wierzytelności aportem, zwolnienia z podatku VAT tej transakcji oraz podstawy opodatkowania – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji wniesienia wierzytelności aportem, zwolnienia z podatku VAT tej transakcji oraz podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, utworzonym z zamiarem prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Spółka została zasadniczo utworzona w celu przejęcia określonej wierzytelności od banku na własny rachunek i za własne środki finansowe, a następnie obsługi tej wierzytelności we własnym zakresie.
Po przejęciu przedmiotowej wierzytelności od banku Spółka zawarła stosowne porozumienie z dłużnikiem, na mocy którego wierzytelność została rozłożona na raty i jest przez dłużnika spłacana. W 2011 r. z tytułu spłaty odsetek od przedmiotowej wierzytelności, Spółka rozpoznała obrót zwolniony z VAT z tytułu świadczenia usług finansowych.
Oprócz wskazanych wyżej usług, Spółka świadczy także usługi księgowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Jest to jednak działalność poboczna Wnioskodawcy.
Obecnie, Zainteresowany rozważa wniesienie aportem do innego podmiotu posiadanej wierzytelności (nabytej wcześniej od banku). Wątpliwości Spółki dotyczą konsekwencji na gruncie VAT oraz PCC planowanej transakcji wniesienia aportem wierzytelności nabytej wcześniej od banku w ramach prowadzonej działalności finansowej (obrotu wierzytelnościami).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy przedmiotowa transakcja stanowi usługę, która podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT...
 3. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 2, jak ustalić podstawę opodatkowania VAT transakcji aportu wierzytelności w opisanych okolicznościach...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Odnośnie pytania nr 1:
W ocenie Zainteresowanego, wniesienie aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Świadczenie usług natomiast zostało zdefiniowane jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Powyższe przepisy implementują jednocześnie do krajowego porządku prawnego regulacje Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. 2006.347.1; dalej: Dyrektywa VAT).
Z przepisów Dyrektywy VAT, jak również bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wynika, że analizując kwestię świadczenia usług, konieczna jest weryfikacja warunków, których łączne spełnienie umożliwia uznanie określonej czynności za odpłatne świadczenie usług:

 1. w ramach danego stosunku prawnego muszą istnieć co najmniej dwa podmioty, z których jeden będzie świadczył usługi, drugi zaś będzie ich konsumentem (przykładowo, wyrok ETS z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C-215/94 - Jurgen Mohr przeciwko Finanzamt Bad Segeberg),
 2. stosunek prawny łączący usługodawcę i usługobiorcę opiera się na zasadzie wzajemności (przykładowo, wyrok ETS z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 - R. J. Tolsma przeciwko Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden),
 3. pomiędzy daną usługą a otrzymanym w zamian za jej wykonanie wynagrodzeniem istnieje bezpośredni i czytelny związek (przykładowo, wyrok z dnia 5 lutego 1981 r. w sprawie C-154/80 - Staatssecretaris van Financien przeciwko Association coopérative „Coöperatieve Aardappelenbewaarplaats GA”).

W świetle powyższych argumentów, w ocenie Spółki aport wierzytelności stanowi usługę w rozumieniu przepisów o VAT. Transakcja taka spełnia bowiem wszystkie wskazane wyżej przesłanki dla uznania jej za odpłatne świadczenie usług. W ramach opisanego we wniosku aportu, Wnioskodawca przeniesie określone prawa (wierzytelności) na drugi podmiot w ramach zawartej umowy w zamian za wynagrodzenie w postaci akcji obejmowanych w drugim podmiocie (do którego wniesiono aport). W związku z powyższym, zdaniem Spółki, przedmiotowa transakcja spełnia przesłanki dla uznania jej za usługę, która mieści się w zakresie opodatkowania VAT. Przeniesienie praw stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. Opisana wierzytelność stanowi zaś właśnie prawo, które jest przedmiotem transferu w ramach aportu.
Jednocześnie, aby konkretna transakcja podlegała opodatkowaniu VAT konieczne jest aby dokonana została przez podatnika VAT działającego takim charakterze - na co wskazuje art. 2 ust. 1 lit. A Dyrektywy VAT oraz art. 8 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Z tej perspektywy, w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że planowana przez nią transakcja wniesienia aportem wierzytelności dokonana zostanie przez podatnika (Wnioskodawcę) działającego w takim właśnie charakterze. Zainteresowany jest bowiem podmiotem świadczącym zasadniczo usługi obrotu wierzytelnościami, zatem zarówno pobieranie odsetek od nabytych wierzytelności, jak i planowany transfer tej wierzytelności (w postaci aportu) dokonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli realizowane są przez Spółkę jako podatnika VAT.
W tym miejscu Wnioskodawca dodatkowo zwrócił uwagę na prezentowane w praktyce stanowisko w odniesieniu do traktowania na gruncie VAT zbycia wierzytelności własnych (rozumian...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100