Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.08.2021

Skutki w VAT wycofania środka trwałego z przedsiębiorstwa

Przez opodatkowaną dostawę towarów rozumie się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie na cele osobiste, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Brak takiego prawa (obojętne czy zrealizowanego czy nie) umożliwia uniknięcie opodatkowania takiej operacji, co wynika z zasady proporcjonalności.

Ustawodawca w żadnym akcie prawnym nie wskazał wprost definicji pojęcia „środek trwały”, określił jedynie warunki umożliwiające uznanie danego przedmiotu za takowy. Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych środkiem trwałym są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 • budowle, budynki oraz lokale stanowiące odrębną własność,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu,
 • inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby działalności gospodarczej.

Należy też skorzystać z wyjaśnienia zawartego w art. 3 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, który określa środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Są to w szczególności:

 • nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, lokale stanowiące odrębną własność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Ponadto w tej grupie znajdują się środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy lub leasingu.

To wprowadzenie wskazuje jak szeroki jest zakres środków trwałych mogących stanowić przedmiot przekazania.

Kiedy można mówić o dokonaniu przekazania

Nie zawsze można powiedzieć, że miało miejsce wycofanie środka trwałego z przedsiębiorstwa. Jeżeli jest ono prowadzone w formie jednoosobowej majątek służący do działalności gospodarczej i celom osobistym nie jest wyodrębniony. Dlatego jeśli przedsiębiorca zechce np. samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej przekazać na cele prywatne nie rodzi to żadnych konsekwencji prawno-ekonomicznych. Jest to proste przesunięcie danego składnika majątkowego. A do obowiązków przedsiębiorcy jednoosobowego należeć będzie właściwe udokumentowanie takiego faktu w postaci protokołu przekazania oraz wykreślenia z ewidencji środków trwałych powodujące zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w spółce cywilnej, niestanowiącej samodzielnego podmiotu prawa, gdzie jego podmiotami pozostają wspólnicy takiej spółki.

Przekazanie

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »