Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.10.2014

Skutki w VAT nieodpłatnego przekazania firmy

Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT, zarówno podatku należnym, jak i sprawa korygowania wcześniej odliczonych kwot podatku naliczonego wywoła nieodpłatne przekazanie całej firmy żonie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2014 r. (data wpływu 27 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) oraz z dnia - według daty nadania - 9 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania firmy oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania firmy oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 24 sierpnia 2014 r. oraz z dnia - według daty nadania - 9 września 2014 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy, wskazanie, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, opłatę oraz podpis.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą od 1993 r. (hurtownia) na własne nazwisko. Zainteresowany jest czynnym podatnikiem VAT, całość sprzedaży była i jest opodatkowana podatkiem VAT (nie występuje sprzedaż zwolniona). Wnioskodawca prowadzi książkę przychodów i rozchodów płacąc podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Zamierza (dokonać przeniesienia) przekazać nieodpłatnie całą firmę żonie, która będzie kontynuować działalność gospodarczą po uprzednim wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i uzyskaniu swojego numeru regon. Przekazanie zostanie dokonane w takiej formie, aby zostały zachowane funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami majątku. Wnioskodawca natomiast zamierza zamknąć działalność gospodarczą i zgłosić fakt zaprzestania jej prowadzenia naczelnikowi urzędu skarbowego (po uprzednim przekazaniu). Wnioskodawca wraz z żoną są małżeństwem od 1988 r., nie są w separacji i nie ma zniesienia wspólności majątkowej.

W skład firmy wchodzą:

 • towary handlowe,
 • środki trwałe wpisane do ewidencji: zestaw komputerowy, samochód dostawczy (nabyty w 2005 r.),
 • wyposażenie sklepu wpisane do ewidencji,
 • inne materiały o niskiej wartości.

Wnioskodawca wskazał, iż powodem zaprzestania działalności gospodarczej jest zamiar podjęcia pracy zarobkowej. Warunkiem jednak jest likwidacja firmy lub przeniesienie własności np. na żonę.

W pismach stanowiących uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotem przekazania będzie całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), zgodnie z którym przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono:

 1. Nazwę przedsiębiorstwa Zakład Handlowy.
 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
 3. towary handlowe według spisu z natury,
 4. urządzenie sklepu - hurtowni, regały magazynowe, lada sklepowa, sprzęt komputerowy (komputer + drukarki 2 szt.),
 5. telefon komórkowy (umowa na firmę),
 6. samochód ciężarowy ford courier (1998 r.).
 • Umowa najmu (firma jest najemcą) pod działalność handlową, w której odbywa się sprzedaż. Firma nie posiada innych środków trwałych, w związku z czym nie posiada żadnych umów dzierżawy.
 • Firma posiada 2 konta bankowe, na których są umowy na kredyt w rachunku bieżącym, nie posiada papierów wartościowych, ani innych środków pieniężnych. Firma posiada wierzytelności wynikające z faktur sprzedaży i zobowiązania wynikające z faktur zakupu. Nie toczą się żadne postępowania sądowe w związku z niezapłaconymi fakturami.
 • Firma nie posiada koncesji, licencji i zezwoleń.
 • Firma nie posiada patentów i innych praw własności przemysłowej.
 • Firma nie posiada majątkowych praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych.
 • Firma nie posiada tajemnic przedsiębiorstwa.
 • Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności zostaną przekazane w całości.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem przekazania będzie całe przedsiębiorstwo stanowiące całość organizacyjnie i finansowo bez wyodrębniania jakiejkolwiek jego części, w związku z czym nie istnieje potrzeba opisu wyodrębnień. Składniki materialne i niematerialne umożliwią nabywcy podjęcie działalności gospodarczej natychmiast po przekazaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jakie skutki w podatku VAT, zarówno podatku należnym, jak i sprawa korygowania wcześniej odliczonych kwot podatku naliczonego wywoła nieodpłatne przekazanie całej firmy żonie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie firmy w świetle art. 6 ustawy o VAT jest czynnością wykraczającą poza normatywny zakres ustawy, co oznacza, iż nie podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem. Nieodpłatne przekazanie firmy nie wiąże się również z koniecznością korygowania wcześniej odliczonych kwot podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »