Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.11.2014

Skutki podatkowe wpływu pieniędzy na wspólne konto małżonków

Pytanie podatnika: Czy sam fakt przelania środków pieniężnych z konta żony Wnioskodawcy, na ich konto wspólne, czyli wniesienie majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków (nie do majątku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 maja 2014 r. (data wpływu do Biura - 29 maja 2014 r.), uzupełnionym 12 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wpływu środków pieniężnych stanowiących majątek odrębny współmałżonki na wspólne konto małżonków mających wspólność majątkową małżeńską - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych wpływu środków pieniężnych stanowiących majątek odrębny współmałżonki na wspólne konto małżonków mających wspólność majątkową małżeńską.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 21 lipca 2014 r. znak: IBPB II/1/436-177/14/MCZ wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 12 sierpnia 2014 r.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 25 kwietnia 2014 r. żona Wnioskodawcy otrzymała darowiznę pieniężną od swojej matki; przelewem na jej konto osobiste.

W dniu 27 kwietnia 2014 r. żona Wnioskodawcy złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie SD-Z2 wraz z kopią przelewu oraz umową darowizny.

Następnie powyższe środki pieniężne zostały przelane na wspólne konto bankowe małżonków z zamiarem wykorzystania ich na planowany zakup mieszkania.

Lokal mieszkalny miał być nabyty na wspólne imię małżonków, jako ich majątek wspólny.

Żona Wnioskodawcy nie zamierzała dokonać darowizny, tj. czynności, o której mowa w Kodeksie cywilnym, tzn. dokonać przysporzenia na rzecz majątku osobistego Wnioskodawcy kosztem jej własnego majątku.

Środków tych Wnioskodawca nigdy nie traktował jako swojego majątku osobistego. Pozostając w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamiarem żony Wnioskodawcy było wniesienie jej majątku osobistego (tj. środków otrzymanych w drodze darowizny) do majątku wspólnego małżonków.

Środki te, jak wyżej wspomniano, miały posłużyć do nabyciu wspólnego mieszkania małżonków.

W związku z powyższym - z uwzględnieniem zmian wynikających z uzupełnienia wniosku - zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, sam fakt przelania środków pieniężnych z konta żony Wnioskodawcy, na ich konto wspólne, czyli wniesienie majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków (nie do majątku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?

W ocenie Wnioskodawcy, opisany wyżej stan faktyczny jest wyłączony spod rządów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa ta nie zawiera pojęcia darowizny, a zatem należy posłużyć się definicją Kodeksu cywilnego. Tym samym konieczne jest, w świetle Kodeksu cywilnego zaistnienie faktu przysporzenia majątku jednej osoby kosztem drugiej. W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, nie miała miejsca taka sytuacja. Był to techniczny przelew na wspólne konto małżonków. Wnioskodawca nigdy nie traktował tych pieniędzy jako swojego majątku osobistego i samodzielnie nigdy tymi środkami nie dysponował.

Zatem Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do składania zgłoszenia SD-Z2, gdyż nie doszło w ogóle do czynności o której mowa w art. l ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym, skoro do takiej darowizny nie doszło, nie można mówić o zwolnieniu z podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 tej ustawy, gdyż czynność przez Wnioskodawcę opisana nie jest w ogóle objęta działaniem tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, iż przedmiotem oceny zawartej w niniejszej interpretacji jest tylko i wyłącznie stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do skutków podatkowych przedstawionego stanu faktycznego. Ocenie tej - tak jak już zwrócono na to uwagę w wezwaniu do uzupełnienia wniosku - nie podlegają te stwierdzenia Wnioskodawcy, które odnoszą się do kwestii jaka czynność prawna ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. Wypowiedź Wnioskodawcy na temat nie dysponowania środkami, które wpłaciła żona na wspólne konto małżonków przyjęto jako część wniosku - opis stanu faktycznego - nie podlegający ocenie, gdyż nie są to zagadnienia podatkowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ponieważ przepisy tej ustawy nie definiują pojęcia „darowizna” należy odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »