Skutki podatkowe w PIT zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej

Pytanie podatnika: Spółdzielnia mieszkaniowa z funduszu remontowego dokonuje zwrotu części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, oraz osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu. Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę okien stanowi dla Wnioskodawczyni, członka spółdzielni posiadającego prawo do odrębnej własności, przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze m.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2012 r. (data wpływu 27 listopada 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2012 r. (data wpływu 19 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu przez Spółdzielnię wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), pismem z dnia 10 grudnia 2012 r., Nr IPTPB2/415-821/12-2/KSM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 11 grudnia 2012 r., które skutecznie zostało doręczone w dniu 15 grudnia 2012 r. W dniu 19 grudnia 2012 r. do tut. Organu wpłynęło uzupełnienie złożone na druku ORD-IN (data nadania 17 grudnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółdzielnia mieszkaniowa z funduszu remontowego dokonuje zwrotu części wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej osobom, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, oraz osobom posiadającym prawo odrębnej własności lokalu.

Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej przyznawane jest na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu, a jego zasady stosowane są również do osób posiadających prawo odrębnej własności lokalu.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy i rozlicza fundusz remontowy na poszczególne nieruchomości - nie jest on tworzony ani rozliczany oddzielnie dla osób, które maja prawo odrębnej własności lokalu.

W spółdzielni nie ma żadnego budynku w obrębie danej nieruchomości, w którym wyodrębniona byłaby własność wszystkich lokali. Nie została też podjęta uchwała przez właścicieli lokali, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Dalej osoby posiadające prawo odrębnej własności pozostają pod zarządem spółdzielni.

Osoby posiadające prawo odrębnej własności - tylko podatek od nieruchomości wnoszą bezpośrednio do Gminy, natomiast pozostałe opłaty, w tym na fundusz remontowy wnoszą na takich samych zasadach i w takich samych wysokościach jak osoby, które posiadają spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu. Również dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej otrzymują w takich samych wysokościach zarówno osoby posiadające spółdzielcze lokatorskie i własnościowe prawo do lokalu, jak i prawo odrębnej własności lokalu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż jest członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej i posiada prawo do mieszkania o wyodrębnionej własności. Na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązana do wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni, w tym funduszu remontowego. Po wymianie okien i protokólarnym odbiorze przez przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej, otrzymała częściowy zwrot kosztów, zgodnie z regulaminem wewnętrznym spółdzielni. Jednocześnie została poinformowana, że od otrzymanej refundacji ma obowiązek uiścić podatek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy refundacja kosztów wymiany okien członkom Spółdzielni i osobom posiadającym prawo odrębnej własności wypłacana przez Spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy spółdzielnia ma obowiązek wystawić PIT-8C?

W uzupełnieniu wniosku, przeformułowano następująco powyższe pytanie:

Czy kwota zwrotu wydatków poniesionych na wymianę okien stanowi dla Wnioskodawczyni, członka spółdzielni posiadającego prawo do odrębnej własności, przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 20 ust. 1)?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w 2006 r. na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej, Wnioskodawczyni otrzymała zgodę na wymianę okien w Jej mieszkaniu. Okna zostały wymienione w maju 2012 r., a w czerwcu 2012 r. otrzymała częściową refundację (zał. 1). Na podstawie Uchwały Spółdzielni Mieszkaniowej (zał. 2). „Z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzić odpłatność dla wszystkich za wymienioną stolarkę okienną, w wys. 25% kosztów wymiany stolarki” oraz wyliczenie kosztów należnych członkowi z tytułu wymiany okien dokonuje Spółdzielnia na podstawie średnich cen z roku poprzedniego. Zwrot naliczonej należności następuje w terminie 7 dni od protokolarnego odbioru wykonania robót”.

Regulamin Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej jednoznacznie określa środki pozyskiwane na fundusz. (zał. 3).

„Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy:

a. członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b. osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c. właścicieli lokali mieszkalnych nabytych od Spółdzielni”.

Natomiast „Regulamin określający obowiązki osób uprawnionych do lokali mieszkalnych oraz obowiązki osób uprawnionych do lokali mieszkalnych spółdzielni w zakresie używania i remontów tych lokali oraz mienia wspólnego” (zał. 4) zobowiązuje osobę uprawniona do lokalu mieszkalnego do utrzymania lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.

Z powyższego wynika, że obowiązki lokatorów są takie same,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »