Skutki podatkowe udostępnienia rachunku bankowego

Skoro czynność przekazania pieniędzy na konto nie nastąpiła w wykonaniu umowy depozytu nieprawidłowego (podatnik nie może bowiem rozporządzać przelanymi na jego konto pieniędzmi), ani też umowy pożyczki, lecz na skutek udostępnienia własnego rachunku bankowego celem przelewu ustalonej kwoty przeznaczonej dla innej osoby, to środki te zdeponowane na wyodrębnionym koncie nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 7 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia rachunku bankowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji ogólnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia rachunku bankowego. Pismem z 17 kwietnia 2018 r., Znak: 0110-KNO.4004.1.2018.1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie, czy jego intencją jest uzyskanie interpretacji ogólnej, czy też interpretacji indywidualnej. W dniu 7 maja 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku – wypełniony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN – a zatem Organ przyjął, że intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Pan X – przyjaciel Wnioskodawcy od 1982 r. mieszkający na stałe w USA, jest po operacji wycięcia tętniaka z pnia mózgu i ma kłopoty z poruszaniem oraz z mową (jest pełna dokumentacja leczenia szpitalnego i ciągłej rehabilitacji). Sytuacja ta, zmusiła go do planowania przeprowadzki do Polski. W tym celu zakupił działkę budowlaną w miejscowości Y i wystąpił do właściwych organów gminy Y o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Otrzymawszy decyzję WZ zlecił firmie architektonicznej wykonanie koncepcji i projektu budynku mieszkalnego oraz wykonanie wstępnego kosztorysu budowy, który pozwoliłby na przygotowanie się do tej inwestycji. Następnie upoważniony architekt wystąpił o wydanie decyzji pozwolenie na budowę i czeka na jej uprawomocnienie. Ze względu na stan zdrowia Pana X podróżowanie samolotem nie jest wskazane, a wręcz zabronione. W związku z tym, Pan X poprosił Wnioskodawcę o możliwość skorzystania z jego konta dewizowego (USD) w banku, którego stan w dniu dokonania przelewu wynosił 51,94 USD, na zdeponowanie dla jego wyłącznych celów kwoty 100.000 USD (sto tysięcy USD). Do tego depozytu zostało sporządzone upoważnienie w języku polskim, poświadczone przez amerykańskiego notariusza, upoważniające Wnioskodawcę do wymiany tych środków za pośrednictwem banku na złotówki i opłacania z tychże środków kosztów budowy domu Pana X, na podstawie faktur wystawianych przez firmę budowlaną. Rachunki do zapłaty mają być zatwierdzone przez inspektora nadzoru i inwestora. Ponadto, Pan X upoważnił Wnioskodawcę do pokrywania kosztów operacji bankowych związanych z jego depozytem (prowizje banku, koszty przelewów).

Środkami tymi Wnioskodawca nie może dysponować na żaden inny cel, niż wskazany w upoważnieniu (budowa domu). Środki te nie mogą i nie będą stanowiły źródła pokrywania zobowiązań, bądź dokonywania inwestycji Wnioskodawcy. Będą one przeznaczone tylko i wyłącznie na cele określone w ww. upoważnieniu z podpisem poświadczonym notarialnie. Ponadto – co jest oczywiste – obroty na tym koncie są pod stałą kontrolą banku. Można je w każdej chwili odtworzyć i poznać wszystkie wykonane czynności z nim związane.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy środki Pana X zdeponowane na wydzielonym koncie dewizowym w USD Wnioskodawcy, z których będą pokrywane tylko i wyłącznie wydatki związane z finansowaniem budowy domu Pana X oraz kosztami tych operacji – na zasadach opisanych powyżej – będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako że Wnioskodawca nie zamierza rozporządzać (dysponować) tymi środkami na cele inne, niż te wskazane w upoważnieniu Pana X oraz biorąc pod uwagę fakt, iż katalog czynności opisany w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1150 zwana dalej: UoPCC,) jest katalogiem zamkniętym, środki P...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »