Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.07.2015

Skutki podatkowe udostępniania samochodu firmowego zleceniobiorcy

Pytanie podatnika: Czy zleceniobiorca użytkujący samochód służbowy w celu dojazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach wskazanych przez Spółkę w umowie (w szczególności w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy) uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana do jego pobrania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (data wpływu do Biura - 18 marca 2015 r.), uzupełnionym 3 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia zleceniobiorcy samochodu firmy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępnienia zleceniobiorcy samochodu firmy.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 20 maja 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 3 czerwca 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem inżynieryjno-produkcyjnym, specjalizującym się w projektowaniu i produkcji przemysłowych instalacji ochrony środowiska oraz konstrukcji stalowych. Ze względu na przedmiot i charakter prowadzonej działalności realizacja wykonywanych projektów odbywa się na należących do klientów obiektach niejednokrotnie znajdujących się w znacznej odległości od siedziby Spółki.

Spółka dysponuje samochodami służbowymi, które w celu realizacji zadań powierza zarówno swoim pracownikom, jak i zleceniobiorcom.

Na podstawie odrębnej umowy użytkowania samochodu służbowego, zawartej ze zleceniobiorcą, będzie on mógł wykorzystywać powierzony samochód wyłącznie do celów związanych z realizacją zlecenia. Jednocześnie z uwagi na charakter wykonywanego zlecenia, które wiąże się z koniecznością dojazdów do miejsca wykonania zlecenia (na obiektach należących do klientów Spółki), umowa przewiduje, że zleceniobiorca zobowiązany jest do parkowania i garażowania powierzonego mu samochodu w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy.

W tym zakresie zleceniobiorca zobowiązany jest także do wypełniania szeregu innych obowiązków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, w tym m.in. do używania samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, utrzymywania samochodu w odpowiednim stanie technicznym, dokonywania okresowych badań technicznych, utrzymywania odpowiedniego wyglądu estetycznego samochodu służbowego, jak również do korzystania z powierzonego mu pojazdu z zachowaniem szczególnej staranności o powierzone mienie, w tym ochrony przed kradzieżą, uszkodzeniami mechanicznymi, nieuprawnionym dostępem osób trzecich itp.; każdorazowego zabezpieczania powierzonego pojazdu przed kradzieżą poprzez włączanie alarmu i zamykanie pojazdu.

Z uzupełnienia wniosku, które wpłynęło do Biura 3 czerwca 2015 r. wynika, że zleceniobiorca będzie wykorzystywał powierzony przez zleceniodawcę (Spółkę) samochód wyłącznie do celów wynikających z zawartej umowy zlecenia, a tym samym przejazdy do miejsca garażowania (parkowania) będą służyły jedynie realizacji zadań wynikających z zawartej umowy. Jednocześnie należy jednoznacznie podkreślić, że zleceniobiorca nie będzie wykorzystywał powierzonego samochodu do własnych, prywatnych celów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zleceniobiorca użytkujący samochód służbowy w celu dojazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkujący i garażujący ten samochód w miejscach wskazanych przez Spółkę w umowie (w szczególności w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy) uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym, czy Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana do jego pobrania?

W ocenie Wnioskodawcy, użytkowanie samochodu służbowego powierzonego zleceniobiorcy w zakresie przejazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca jego zamieszkania i z powrotem oraz parkowanie i garażowanie tego samochodu w miejscach wskazanych przez Spółkę w umowie (w szczególności w miejscu zamieszkania zleceniobiorcy), nie stanowi dla zleceniobiorcy przychodu z nieodpłatnych świadczeń, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Spółce, jako płatniku nie ciąży obowiązek pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepisy ustawy nie definiują pojęcia „nieodpłatne świadczenie” - ograniczają się jedynie do wskazania w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposobów i kryteriów ustalania wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

W myśl art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Przepis art. 11 ust. 2a wskazanej ustawy stanowi, iż wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »