Skutki podatkowe sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii

Pytanie podatnika: Czy konieczne jest zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej? W jaki sposób należy zakwalifikować przychody ze sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii? Jak je opodatkować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2012 r. (data wpływu 26 lipca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 30 października 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 1 i 8,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży praw do fotografii za pośrednictwem portali internetowych oraz w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii. 
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.
Wezwanie wysłano w dniu 12 października 2012 r. (skutecznie doręczono w dniu 22 października 2012 r.), natomiast w dniu 30 października 2012 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowana uzupełniła ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 29 października 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą od kilku lat z pasją wykonującą amatorskie fotografie. Nie posiada wykształcenia w tym zakresie oraz nigdy dotąd fotografia nie była dla Niej źródłem jakiegokolwiek dochodu. Fotografowanie jest dla Zainteresowanej odskocznią od pracy i codziennego życia oraz formą odpoczynku. W ciągu kilku lat udało Jej się zebrać kolekcję zdjęć, które podejrzewa o posiadanie wartości artystycznej oraz być może pewnej wartości komercyjnej. Wnioskodawczyni chciałaby sprawdzić to podejmując próbę sprzedaży Jej zdjęć w internecie. 
Zamierzeniem Wnioskodawczyni jest również sprzedaż zdjęć Jej autorstwa, jednak nie w postaci plików cyfrowych, a gotowych wydruków / odbitek. Sprzedaż taka odbywałaby się również drogą internetową za pośrednictwem m.in. portali pośredniczących w sprzedaży efektów twórczości artystycznej (m.in. …) oraz portali aukcyjnych (typu (...)). W przypadku takiej działalności efektem Jej pracy jest materialnie istniejący utwór w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii. Proces wydruku oraz oprawienia wymaga tutaj skorzystania z zewnętrznej usługi, co jest realnym kosztem wykonania takiego utworu. 
W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, że środki ze sprzedaży wydrukowanych i oprawionych fotografii byłyby przekazywane za pośrednictwem portali pośredniczących w sprzedaży oprawionych fotografii (typu…), w których obsługą płatności zajmują się firmy typu (...) / (...). W przypadku portali aukcyjnych byłaby również możliwa bezpośrednia wpłata od kupującego na Jej prywatne konto bankowe. 
Siedziby firm: (...)
Planowana działalność będzie działalnością:

 • zarobkową,
 • polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na rezultat. 

Planowana działalność nie będzie działalnością prowadzoną w sposób zorganizowany i ciągły. W tym przypadku sprzedaż dotyczy zawsze jednego materialnie istniejącego egzemplarza danej fotografii, wydrukowanego często w dużym formacie i oprawionego w postaci „obrazu”, a ponowne sprzedanie danego utworu wymaga utworzenia nowego wydruku / „obrazu”. 
W przekonaniu Wnioskodawczyni zdjęcia w postaci wydrukowanej i oprawionej będą egzemplarzami utworów (czyli plików graficznych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawczyni natomiast, jako ich autorka, będzie twórcą w rozumieniu powyższej ustawy. 
Jako osoba nieprowadząca aktualnie żadnej zarobkowej działalności związanej z fotografią, a której ta dziedzina sztuki jest pasją od wielu lat, Wnioskodawczyni postawiła pytania podatkowe dotyczące zdarzenia drugiego. 
Przedstawione opisy zdarzeń przyszłych wynikają z treści złożonego wniosku oraz jego uzupełnienia. 
W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące opisu zdarzenia w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii. 

 • Czy w przypadku opisanej powyżej działalności konieczne jest zakładanie pozarolniczej działalności gospodarczej...
 • W jaki sposób należy zakwalifikować przychody uzyskane z opisanej powyżej działalności... (ww. pytania dotyczą kwestii klasyfikacji przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży praw do fotografii).
 • Czy należy przychody takie zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 ustawy), czy też przychody z praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...
 • Jaki jest odpowiedni sposób rozliczania takiego przychodu...
 • Czy stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy przychód taki winien być wykazany w zeznaniu rocznym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy, czy też przychód z praw autorskich i innych praw, o których mowa w art. 18 ustawy...
 • Czy istnieje konieczność uiszczania w ciągu roku podatkowego stosownych zaliczek na podatek dochodowy...
 • Jeżeli tak, jaki jest prawidłowy sposób naliczania takiej zaliczki...
 • W jaki sposób należy ustalić koszty tak prowadzonej działalności (czy będą to 50% koszty uzyskania przychodu)...

Treść ww. pytań wynika z uzupełnienia wniosku. 
Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle przedstawionego powyżej opisu w zakresie skutków podatkowych sprzedaży zdjęć w postaci wydrukowanej i oprawionej fotografii, prowadzona w ten sposób działalność nie posiada znamion działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, pozarolnicza działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową „prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły”. Opisana powyżej działalność prowadzona byłaby w sposób nieregularny, zależny od wolnego czasu oraz weny twórczej, bez ciągłości oraz zorganizowania. Nie spełniałaby zatem przytoczonej z przepisów definicji działalnoś...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »