Skutki podatkowe podwyższenia wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.

Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu 19 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia wartości nominalnej udziałów w spółce z o. o. do wysokości jej kapitału zakładowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych podwyższenia wartości nominalnej udziałów w spółce z o. o. do wysokości jej kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) posiada obecnie kapitał zakładowy w kwocie 13.301.000 złotych, dzielący się na 26602 udziały o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział. Wspólnikami Spółki jest m.in. Wnioskodawca posiadający na dzień 20 lipca 2011 r. 9531 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. Drugim ze Wspólników jest B., Włochy, posiadająca 9530 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Łącznie Wspólnicy posiadają 19061 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, których łączna wartość wyraża się w kwocie 9.530.500 zł.

Rozbieżność pomiędzy sumą wartości nominalnej udziałów a wysokością kapitału zakładowego Spółki wnika z umorzenia części udziałów w przeszłości. W 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu 7541 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział (tj. o łącznej wartości 3.770.500 zł). Umorzeniu udziałów nie towarzyszyło dostosowanie sumy wartości nominalnej udziałów do wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W dniu 21 lipca 2011 r. Wspólnicy zawarli ze Spółką umowę sprzedaży udziałów w celu ich umorzenia z czystego zysku. Na mocy jej postanowień Wnioskodawca sprzedał Spółce 34 udziały o wartości nominalnej 500 zł, za kwotę 17.000 zł, natomiast B., sprzedała 33 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, za kwotę 16.500 zł. Strony umowy przewidziały, że nabycie nastąpiło w celu umorzenia udziałów.

W celu realizacji umowy sprzedaży udziałów Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (dalej: „NZW”) w dniu 21 lipca 2011 r. podjęło uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia udziałów. Na mocy uchwały NZW dokonało umorzenia udziałów w trybie przepisu art. 199 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych w ilości 67 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział. Cena nabycia udziałów od Wspólników Spółki została im zapłacona, z mocy uchwały, z zysku Spółki wypracowanego za rok 2010.

Nadto NZW podjęło uchwałę nr 1 z dnia 21 lipca 2011 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.301.000 zł, o kwotę 13.000 zł, ustanawiając 26 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział. W efekcie kapitał zakładowy Spółki ma wynosić 13.314.000 zł. Nowe udziały zostały zaoferowane dotychczasowym Wspólnikom - Wnioskodawcy 14 udziałów po 500 zł każdy udział oraz B. 12 udziałów po 500 zł każdy udział.

NZW z dnia 21 lipca 2011 r. podjęło również uchwałę nr 3 o zmianie umowy spółki. Na mocy postanowień uchwały zmieniono brzmienie § 5 oraz § 6 umowy spółki. Postanowieniu § 5 umowy spółki nadano następujące brzmienie: „Kapitał, zakładowy spółki wynosi 13.314.000 zł i dzieli się na 19020 udziałów o wartości nominalnej po 700 zł każdy. Udziały są niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wpłaty na udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi”.

Natomiast postanowieniu § 6 umowy spółki nadano następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy zostaje objęty w następujący sposób:

a. Wnioskodawca obejmuje 9510 udziałów o wartości nominalnej po 700 zł każdy, o łącznej wartość: 6.657.000 zł, które pokrywa gotówką.
b. B. obejmuje 9510 udziałów o wartości nominalnej po 700 zł każdy, o łącznej wartości 6.657.000 zł, które pokryte są gotówką”.

Celem uchwały o zmianie umowy spółki jest dostosowanie sumy wartości nominalnej udziałów w Spółce do wysokości jej kapitału zakładowego. Dzięki temu dane dotyczące kapitału zakładowego Spó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »