Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.04.2017

Skutki podatkowe otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości

Pytanie podatnika: Czy kwota zasądzona przez sąd (zwrot zadatku w podwójnej wysokości) stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też stanowi kwotę wolną od podatku dochodowego? Jeśli zasądzona kwota stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu to z jakiego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2017 r. (data wpływu 11 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej odsetek oraz kosztów procesu;
 • nieprawidłowe - w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 12 sierpnia 2013 roku została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Muzycznym reprezentowanym przez Panią Agnieszkę K. a osobą Wnioskodawczyni (Katarzyną K.), której przedmiotem było zapewnienie oprawy muzycznej organizowanego przyjęcia. Po jej podpisaniu została uregulowana gotówką kwota zadatku w wysokości 1000 zł. Dnia 16 czerwca 2014 roku odbyło się spotkanie z Panią Agnieszką K., podczas którego została pobrana dodatkowo kwota 300 zł. Pani Agnieszka K. nie wywiązała się z zawartej umowy, której realizacja miała nastąpić dnia 13 września 2014 r. Była podjęta próba kontaktu, ale bezskuteczna.

Dnia 7 października 2014 roku zostało wysłane wezwanie do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości na podstawie art. 394 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Pismo zostało zwrócone do nadawcy w związku z niepodjęciem w terminie. Pierwsze awizo datowane na dzień 9 października 2014 roku.

W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji ze strony Pani Agnieszki K. sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego, który to w wyniku przeprowadzonego postępowania dnia 19 listopada 2015 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nakazano w nim co następuje: „Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego w dniu 27 lipca 2015 r. przez Katarzynę K. nakazuję pozwanej Agnieszce K., aby zapłaciła powódce Katarzynie K. kwotę 2.600 zł (dwa tysiące sześćset złotych 00/100) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10 października 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 25 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniosła w tymże terminie sprzeciw.”

Dnia 10 marca 2016 roku nakazowi został nadany tytuł wykonawczy. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego, Wnioskodawczyni przekazała go reprezentującemu ją adwokatowi, który otrzymał niezbędne pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. Prawomocny nakaz zapłaty został przekazany do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Pana Andrzeja M.

Dnia 12 września 2016 r. Komornik Sądowy Pan Andrzej M. skierował pismo o zajęcie świadczeń emertalno-rentowych do ZUS I Inspektorat Miejski. Komornik Sądowy zobowiązał ZUS I Inspektorat Miejski do potrącenia dłużnikowi (Pani Agnieszce K.) należności z tytułu pobieranych przez dłużnika świadczeń do wysokości egzekwowanego roszczenia (z uwzględnieniem ustawowych ograniczeń) na zaspokojenie poniższych roszczeń:

 1. należność główna 2.600,00 zł,
 2. odsetki wyliczone na dzień 12 września 2016 r. w wysokości 372,59 zł i dalsze odsetki ustawowe z uwzględnieniem wszelkich późniejszych ich zmian (obecnie 5% w skali roku) liczone od należności głównej do dnia zapłaty wraz z należną od nich opłatą egzekucyjną,
 3. koszty procesu 25,00 zł,
 4. koszty zastępstwa procesowego w egzekucji 300,00 zł
 5. opłata stosunkowa w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego roszczenia z pkt 1, 2 i 3 nie mniej niż 170,43 zł - na dzień sporządzenia pisma 239,81 zł,
 6. wydatki gotówkowe 24,80 zł.”

Roszczenia wskazane powyżej w punkcie 1), 2) i 3) dotyczą osoby Wnioskodawczyni (Katarzyna K.) i będą przelewane przez Komornika na jej rachunek bankowy w miarę realizacji czynności egzekucyjnych.

W piśmie zostało zawarte stwierdzenie że „Ostateczne koszty egzekucyjne zostaną ustalone po spłacie całej należności.”

Dnia 30 grudnia 2016 roku Wnioskodawczyni otrzymała wpłatę na konto bankowe w wysokości 51,81 zł od Komornika Sądowego tytułem „... AGNIESZKA K. ..”.

Z informacji uzyskanych od reprezentującego Wnioskodawczynię adwokata wynika, że Komornik Sądowy będzie przelewał pieniądze, aż wyczerpie całą sumę, bądź też straci możliwość egzekwowania. Na koniec prześle postanowienie, w którym rozliczy koszty, jak zostało to wskazane w piśmie do ZUS.

Jak wynika z powyższych informacji środki zasądzone przez Sąd Rejonowy będą wpływać od Komornika Sądowego na rachunek bankowy Wnioskodawczyni w ratach. Wnioskodawczyni domniemywa, że wpłaty będą dokonywane co miesiąc w nieokreślonej wysokości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy kwota zasądzona przez Sąd Rejonowy w prawomocnym nakazie zapłaty z dnia 19 listopada 2015 r. stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też stanowi kwotę wolną od podatku dochodowego?
 2. Jeśli zasądzona kwota stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu to z jakiego tytułu?
 3. Jeśli wskazana w prawomocnym nakazie zapłaty kwota egzekwowana przez Komornika (2.600 zł plus odsetki ustawowe i koszty procesu w wysokości 25 zł) podlega opodatkowaniu, to od jakiej kwoty i kiedy Wnioskodawczyni powinna taki podatek odprowadzić biorąc pod uwagę, że środki będą spływały w ratach i nie ma określone przy wykonywanym przelewie czy i w jakich proporcjach jest to cześć należności głównej, zasądzonych odsetek ustawowych czy kosztów procesu?

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Ad 1.

W ocenie Wnioskodawczyni kwota główna zasądzona przez Sąd, tzn. 2.600 zł nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowi zwrot zadatku w podwójnej wysokości na podstawie art. 394 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2016 r., poz. 380, z późn. zm).

Kwota 25 zł tytułem kosztów procesu również nie stanowi podstawy do opodatkowania, gdyż jest to, zwrot poniesionych już przez Wnioskodawczynię kosztów.

Odsetki ustawowe związane ze zwłoką w dokonaniu zwrotu wskazanej kwoty zawartej w nakazie zapłaty stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad 2.

Kwota główna oraz koszty procesu, z racji tego, że są wolne od podatku dochodowego, nie są wykazywane w zeznaniu rocznym.

Odsetki ustawowe są źródłem przychodu z tytułu Innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ad 3.

Od należności głównej i kosztów procesu Wnioskodawczyni nie powinna odprowadzać żadnego podatku, gdyż są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni uważa, że powinna odprowadzić podatek dochodowy od odsetek ustawowych dopiero po otrzymaniu ostatecznego rozliczenia kosztów egzekucyjnych, które zostaną ustalone po spłacie całej należności, co może potrwać nawet kilka lat. Przy wykonywanym przelewie nie jest określone czy i w jakich proporcjach jest to część należności głównej, zasądzonych odsetek czy kosztów procesu.

Być może jednak Wnioskodawczyni powinna odprowadzić już teraz jakiś podatek od odsetek ustawowych, ale nie wie jak miałabym określić te odsetki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe w części dotyczącej odsetek oraz kosztów procesu oraz nieprawidłowe w pozostałej części.<...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »