Skutki podatkowe działu spadku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności

Pytanie podatnika: W marcu 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Spadek po zmarłym nabyli wprost: małżonka spadkodawcy (matka Wnioskodawczyni), córka spadkodawcy (Wnioskodawczyni), syn spadkodawcy (brat Wnioskodawczyni), wszyscy w udziale po 1/3. W październiku 2015 r. Sąd Rejonowy dokonał zgodnego działu spadku w ten sposób, że przyznał na wyłączną własność, bez spłat i dopłat, Wnioskodawczyni dwa lokale. Czy fakt przyznania w całości tych lokali niesie konsekwencje podatkowe w postaci obowiązku zapłaty podatku bądź obowiązku złożenia zgłoszenia w celu skorzystania z ewentualnego zwolnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 1 lutego 2016 r. (data wpływu do Biura - 5 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych działu spadku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych działu spadku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W marcu 2015 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni - S. K.

W marcu 2015 r. u notariusza sporządzono i zarejestrowano Akt Poświadczenia Dziedziczenia, wg którego spadek po zmarłym nabyli wprost na podstawie ustawy:

 1. małżonka spadkodawcy (matka Wnioskodawczyni) - V. K. w udziale 1/3,
 2. córka spadkodawcy (Wnioskodawczyni) w udziale 1/3,
 3. syn spadkodawcy (brat Wnioskodawczyni) - F. K. w udziale 1/3.

Wszyscy spadkobiercy jak i spadkodawca są obywatelami polskimi, mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Między małżonkami nie było ustanowionej rozdzielności majątkowej. Wszystkie rzeczy wchodziły w majątek wspólny.

W lipcu 2015 r. na formularzu SD-Z2 Wnioskodawczyni dokonała zgłoszenia m.in. dwóch nieruchomości nabytych tytułem dziedziczenia:

 1. lokalu mieszkalnego położonego we W. (zwanego dalej lokalem A) - w udziale 1/6,
 2. lokalu niemieszkalnego położonego we W. (zwanego dalej lokalem B) - w udziale 1/6.

W październiku 2015 r. na posiedzeniu sprawy z wniosku V. K. (matki Wnioskodawczyni) z udziałem Wnioskodawczyni i F. K., Sąd Rejonowy w K. dokonał zgodnego częściowego podziału majątku wspólnego V. K. i zmarłego S. K. oraz działu spadku po S. K. w ten sposób, że przyznał na wyłączną własność, bez spłat i dopłat, Wnioskodawczyni lokal A i lokal B. W listopadzie 2015 r. orzeczenie to uprawomocniło się.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy fakt przyznania Wnioskodawczyni przez Sąd całości lokalu A i lokalu B niesie dla niej konsekwencje podatkowe ze strony podatku od spadków i darowizn w postaci obowiązku zapłaty podatku bądź obowiązku złożenia zgłoszenia w celu skorzystania z ewentualnego zwolnienia (ponad to zgłoszenie dokonane w lipcu 2015 r.)?

Zdaniem Wnioskodawczyni odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że nie musi składać nowego SD-Z2 ani SD-3.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawczyni wskazała, że dział spadku nie stanowi czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nabycie w drodze działu spadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast nabycie przez nieodpłatne zniesienie współwłasności zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 15 jest zwolnione z tego podatku, o ile nabycie to następuje przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej (co w przypadku Wnioskodawczyni jest spełnione).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm. - w brzmieniu obowiązującym w 2015 r.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »