Skutki podatkowe dla wspólnika opuszczającego spółkę jawną

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu.

Stan faktyczny

Od 1994 r. Wnioskodawca był współwłaścicielem spółki jawnej. Gdy w dniu 1 czerwca 2015 r. Wnioskodawca zachorował na ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych zmuszony był do wystąpienia ze spółki z powodu złego stanu zdrowia. W trakcie rozliczenia udziału Wnioskodawcy w spółce obaj wspólnicy dokonali manipulacji, zaniżając znacznie wartość majątku. Z powodu choroby Wnioskodawca nie był w stanie racjonalnie myśleć i logicznie rozumować, dlatego zaakceptował taki werdykt. Dopiero po kilku miesiącach, kiedy stan zdrowia Wnioskodawcy uległ poprawie, skontaktował się z prawnikiem, który pokierował Wnioskodawcą w celu odzyskania utraconych pieniędzy. Mecenas doprowadził do zawarcia ugody sądowej w dniu 6 listopada 2017 r., na mocy której przysądzono Wnioskodawcy kwotę 15 tys. złotych z tytułu źle rozliczonego udziału w spółce. Kwota ta stanowi wartość udziału Wnioskodawcy w spółce i wypłacono ją 13 listopada 2017 r. z powodu wystąpienia ze spółki.

Pani księgowa ze spółki wystawiła na Wnioskodawcę PIT-8C za 2017 r., gdzie w pozycji przychodów w rubryce 27 wpisano kwotę 15 000 zł do opodatkowania. Dokonując rozliczenia rocznego PIT-36 w dziale J w poz. 208 wykazał kwotę do zapłacenia. W rubryce 85-87 do opodatkowania wykazana została kwota 15 000 zł. W związku z powyższym w dniu 25 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca dokonał wpłaty podatku w Urzędzie Skarbowym. Wnioskodawca nadmienia, że kwota głównego rozliczenia ze spółką została wypłacona gotówką z tytułu wystąpienia ze spółki.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy kwota ugody sądowej otrzymana z tytułu wystąpienia ze spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy wypłacona kwota ugody sądowej tytułem wystąpienia ze spółki stanowi integralną całość rozliczenia Wnioskodawcy ze spółką. Gdyby nie zaniżona przez wspólników wartość majątku, pieniądze te Wnioskodawca otrzymałby podczas rozliczenia głównego. Pieniądze te zostały już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozliczeniu rocznym spółki. Dlatego Wnioskodawca uważa, że od tej kwoty nie powinien zapłacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Na mocy art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

W związku z wniesieniem wkładu do spółki jawnej, wspólnikowi przysługuje udział kapitałowy, który w myśl art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych odpowiada wartości rzeczywistej wniesionego wkładu. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. 48 § 2 Kodeksu). Ponadto wspólnikowi przysługuje prawo do udziału w zysku (art. 51 § 1) oraz może żądać wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego (art. 53). Mienie nabyte przez spółkę zarówno w wyniku wniesienia wkładów przez wspólników, jak i w związku z działalnością prowadzoną przez spółkę, stanowi jej majątek, będący majątkiem odrębnym od majątku wspólników.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa handlowego, w przepisach Kodeksu spółek handlowych nie ma ustawowej definicji udziału kapitałowego, jednak uznaje się, że stanowi on określoną wartość księgową wyrażoną w złotych, która stanowi podstawę dla określenia praw lub obowiązków wspólnika w spółce w przypadkach przewidzianych ustawą (Kodeks spółek handlowych, Komentarz, Tom I str. 326, S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2001 r.).

Według art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze sp&oac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »