Skutki niewykonania zobowiązań w prawie cywilnym

Podstawową zasadą oceny skutków niewykonania zobowiązań jest wzajemna odpowiedzialność stron stosunku zobowiązaniowego. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zachowanie dłużnika oraz potencjalna jego odpowiedzialność oceniane są przy uwzględnieniu należytej staranności, do której jest zobowiązany dłużnik, bądź osoby, którymi się posługuje. Strony mogą natomiast umownie powyższą odpowiedzialność dłużnika zmienić, co nie obejmuje jednak swym zakresem zwolnienia z odpowiedzialności za winę umyślną (art. 473 Kc).

Zwolnienie z odpowiedzialności dłużnika jest możliwe jedynie w kilku przypadkach:

  • gdy zgodę na to wyrazi wierzyciel,
  • gdy to wierzyciel uniemożliwił lub utrudnił realizację zobowiązania,
  • gdy spełnienie świadczenia okaże się niemożliwe.

Zwłoka dłużnika

Jedną z sytuacji, którą oceniać należy w kontekście niewykonania zobowiązania w terminie, jest zwłoka dłużnika (opóźnienie w spełnieniu świadczenia). Dłużnik ponosi odpowiedzialność za skutki opóźnienia, w tym zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek zwłoki (art. 477 Kc). Wierzyciel w przypadkach szczególnych może na koszt dłużnika wykonać świadczenie objęte umową z dłużnikiem, nabyć przedmiot świadczenia, a kosztami realizacji obciążyć dłużnika (art. 479-480 Kc).

W przypadku świadczeń pieniężnych opóźnienie po stronie dłużnika oznacza powstanie po stronie wierzyciela uprawnienia do naliczenia za zwłokę odsetek od sumy zaległej, wysokość odsetek wynika z umowy zawartej między stronami, a jeśli umowa nie zawiera stosownych postanowień, wówczas należą się odsetki ustawowe (art. 481 Kc). Naliczenie odsetek od o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »