Skutki nabycia wierzytelności w formie aportu

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2011r., nr177, poz.1054, zpóźn.zm., dalej: ustawa oVAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów iodpłatne świadczenie usług naterytorium kraju.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a odbiorcą, natomiast w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie.

Musi istnieć bezpośredni związek między świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść dla świadczącego usługę.

Zwróćmy uwagę, że za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów,
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz do celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 stycznia 2013 r., nr IPTPP2/443-864/12-2/AW.

Stan faktyczny

Z opisu sprawy wynikało, że wnioskodawca – zarejestrowany czynny podatnik podatku VAT – prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest sprzedaż hurtowa materiałów włókienniczych. Spółka nie prowadzi jednocześnie działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami.

Do spółki planowane jest wniesienie aportu w postaci wierzytelności wobec podmiotu trzeciego, w zamian za co spółka wyda odpowiednią ilość akcji. Planowana transakcja zakłada przekazanie przez wnioskodawcę – w zamian za aport – akcji. Nominalna wartość obejmowanych przez podmiot wnoszący aport akcji w spółce będzie odpowiadać nominalnej wartości wierzytelności wnoszonej w formie aportu.

Wierzytelności, które mają być przedmiotem aportu do spółki, dotyczą pożyczki pieniężnej udzielonej podmiotowi gospodarczemu przez bank. Wierzytelność z tytułu tej pożyczki została następnie nabyta od banku przez podmiot, który obecnie planuje wnieść aport do spółki (w postaci tej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »