Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.12.2012

Skrócona nazwa nabywcy na fakturach a możliwość odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Czy pomimo zastosowania przez jej kontrahentów na fakturach skrótu firmy (nazwy) spółki, innego niż przewidzianego przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, spółka ma prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takich faktur, bez konieczności wystawienia not korygujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2012 r. (data wpływu 30 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach, umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu określenia nabywcy na fakturach, umożliwiającego odliczenie podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

W.... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jest Spółką osobową prawa handlowego powstałą z przekształcenia spółki akcyjnej, zgodnie z przepisami art. 104 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Firma spółki komandytowej, jeżeli jej komplementariuszem jest osoba prawna, powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Przepisy dopuszczają stosowanie w obrocie skrótu „sp.k.”.

Co do zasady Spółka stosuje pełną nazwę, tj. W…. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub dopuszcza również stosowanie skrótu, czyli W… spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Pełna nazwa Spółki zawiera zatem 64 znaki, a skrócona - 51 znaków.

Zdarza się jednak, że kontrahenci Spółki, wystawiając fakturę stosują skrót firmy (nazwy) Spółki w postaci W…. Sp. z o.o. Sp k., czyli takiej, której przepisy Kodeksu spółek handlowych w ogóle nie przewidują. Zastosowanie przez kontrahentów na fakturach takiego skrótu jest spowodowane bądź ich niewiedzą w zakresie przepisów prawa, bądź ograniczonymi technicznymi możliwościami systemu komputerowego, z którego korzysta kontrahent (system akceptuje ograniczoną liczbę znaków), mniejszą niż liczy nazwa Spółki nawet przy zastosowaniu zgodnego z prawem skrótu.

Liczba otrzymywanych przez Spółkę faktur z wpisaną firmą (nazwą) Spółki w formie „Sp. z o.o. Sp.k.” jest bardzo duża i wystawianie not korygujących i ich wysyłanie do kontrahentów byłoby dla Spółki bardzo pracochłonne i kosztowne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z powyżej przedstawionym stanem faktycznym i zdarzeniem przyszłym Spółka prosi o potwierdzenie: czy pomimo zastosowania przez jej kontrahentów na fakturach skrótu firmy (nazwy) Spółki, innego niż przewidzianego przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, Spółka ma prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takich faktur, bez konieczności wystawienia not korygujących?

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo stosowania przez jej kontrahentów na fakturach skróconej firmy (nazwy) Spółki w formie innej, niż przewidziana przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz pomimo niewystawienia przez Spółkę not korygujących do takich faktur, Spółka zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takich faktur.

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054) stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustawie. Żadne z zastrzeżeń jednak nie dotyczy zagadnienia stosowania na fakturze skróconej nazwy nabywcy, w formie innej niż przewidziana przepisami Kodeksu spółek handlowych. Niewątpliwie faktura ma dokumentować rzeczywisty obrót pomiędzy podmiotami wskazanymi na fakturze jako sprzedawca i odbiorca.

W przedmiotowym stanie faktycznym wątpliwości budzić może jedynie fakt, czy rzetelnie udokumentowany jest wydatek, dla którego wystawca (kontrahent Spółki) wystawił fakturę VAT, zawierającą wszystkie przewidziane przepisami prawa konieczne elementy, ale na której firma (nazwa) Spółki została skrócona w sposób, którego przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują.

W ocenie Spółki zastosowanie skrótu firmy (nazwy) „Sp. z o. o. Sp.k.” nie powinno mieć w ogóle znaczenia, bowiem tak skrócona nazwa jest ogólnie w obrocie stosowana. A jej zastosowanie na fakturze w takiej formie nie powoduje wątpliwości co do tego, że wydatek w rzeczywistości został poniesiony, nabycie towaru czy usługi miało miejsce oraz że to właśnie Spółka jest nabywcą. Wskazany skrót niewątpliwie umożliwia pełną identyfikację Spółki, tym bardziej, iż na fakturze wskazany jest prawidłowy NIP Spółki oraz adres jej siedziby.

Obowiązek wystawienia faktury oraz konieczne elementy, które powinna faktura zawierać zostały uregulowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie faktur.

Zgodnie z zapisami art. 106 ust 1 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, mają obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…). W myśl § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie faktur, istotnym jest, aby faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży zawierała imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

W tym miejscu warto zauważyć, że prawodawca posługuje się pojęciem „nazwy skrócone”, niemniej jednak nie definiuje tego pojęcia, ani nie odwołuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze utrwalił się pogląd, że ze względu na autonomiczność prawa podatkowego w stosunku do innych gałęzi prawa niekiedy stosowanie wykładni systemowej jest niewłaściwe.

Wnioskodawca przytoczył następujący pogląd: „mając na względzie autonomiczność prawa podatkowego w stosunku do innych gałęzi prawa - w tym także w stosunku do prawa cywilnego - zezwala się w zakresie kształtowania przedmiotu opodatkowania, aby nazwy przejęte przez prawo podatkowe z innych gałęzi prawa nie oznaczały tych samych pojęć, choć niewątpliwie stanowi to odejście od zasady zwartości i spójności systemu prawa. Prawo podatkowe zatem, używając nazw analogicznych, jak w prawie cywilnym, albo może im przypisywać takie same pojęcia, jak w prawie cywilnym albo też pojęcia swoiste, uzależnione od celów, jakie normodawca zamierza realizować. Za koniecznością autonomiczności prawa podatkowego przemawia także to, że prawo cywilne może być wykorzystywane do obejścia prawa podatkowego; dokonując wykładni prawa podatkowego należy zatem ciągle zważać, czy przyjęcie cywilnoprawnego punktu widzenia nie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »